Afscheid van Antony Colijn als voorzitter

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van dinsdag 11 november namen we als afdeling afscheid van Antony Colijn als voorzitter. 

Eric Mijnsberge blikte terug op 8 bewogen jaren: Tony trad aan in een tijd dat het bestuur bestond uit 9 personen, maar onderling zeer verdeeld was. Het aantal bestuursleden is door Tony teruggebracht naar een kleiner aantal personen dat zeer effectief, en in een open en transparante sfeer zowel onderling, als ook met de fractie samen weet te werken. 

In de 8 jaren dat Tony voorzitter was, zijn de banden aangehaald tussen de afdeling Ede en de Kamercentrale Gelderland, maar zeker ook met de landelijke VVD. Ede heeft regelmatig een kritisch geluid laten horen richting Den Haag, en niet zelden zonder resultaat. Een motie, afgelopen juni, om binnen de VVD weer ruimte te bieden aan discussie over liberale uitgangspunten werd in eerste instantie niet met gejuich ontvangen door andere afdelingen en KC's, maar is uiteindelijk unaniem overgenomen. 
Tony heeft zich in Ede ondermeer enorm sterk gemaakt voor de Visie Ede 2025, en het belang van Ede binnen de regio FoodValley. Daarnaast heeft hij met zijn kennis en kunde een grote inbreng gehad in de afgelopen twee verkiezingsprogramma's voor de gemeenteraadsverkiezingen. 

Evert van Milligen dankte Tony voor jaren samenwerking: Evert is door Tony bij  de Edese VVD betrokken geraakt en was in de vorige raadsperiode wethouder . Tony gaf altijd gevraagd (en ongevraagd) advies en goede raad, en was zeer goed op de hoogte van alles wat er in de lokale en landelijke politiek speelde. Ondanks soms interne strijd over opvattingen, is Evert zeer op Tony gesteld.

Bart sloot af met een komische noot: hij probeerde Tony te vergelijken met grote leiders, en VVD prominenten zoals Winston Churchill, Mark Rutte, en Ivo Opstelten. Eindconclusie: Tony blijf vooral jezelf! 

Tony had nog mooie woorden voor Frans van Duikeren en Kike Laagewaard, de mensen met wie hij in het bestuur lang en zeer prettig heeft samengewerkt. Hij blijft betrokken bij de VVD door in een werkgroep mee te denken over de toekomst van het liberalisme. Tony riep de fractie en het bestuur op om de Gemeenteraad en het College alert te houden op ontwikkelingen binnen de regio FoodValley. Ede moet kansen grijpen om niet achterop te raken bij steden om ons heen. FoodValley biedt enorme kansen en mogelijkheden, maar die moeten we wel weten te benutten.