Sparen op kosten Edese burgers

Het huidige college wil "sparen" ten koste van de Edese burgers. Glashelder was het college tijdens de behandeling van de begroting voor volgend jaar. Een extra spaarpot wordt opgebouwd. Waaraan het geld besteed gaat worden weet het college nog niet. Altijd makkelijk om voor ‘leuke dingen’ geld achter de hand te hebben. Kritische vragen van onze fractievoorzitter Evert van Milligen brachten het college niet op andere gedachten. Zonder het te zeggen houdt het college al rekening met een fikse tegenvaller. Zonder enige ervaring zet het college mEde Maken veel te breed in en zijn de verwachtingen van het college van burgemeester en wethouders veel te hoog gespannen. Het college van CDA, GemeenteBelangen, ChristenUnie, D66 en PvdA zitten nog echt in de wittebroodsweken en denken nu nog dat de samenleving gemaakt kan worden.

 ‘Om eventuele oneffenheden in de toekomst op te vangen’, is het antwoord op de door de VVD Ede gestelde vragen over het opbouwen van een spaarpot. Nu is er op zich niets mis mee om een buffer te hebben voor tijden wanneer het wat minder gaat. Maar een buffer die elk jaar verhoogd wordt met € 5 miljoen, dat gaat de fractie van de VVD in Ede te ver. De buffer wordt aangelegd door gemeentelijke belastingen te heffen. Dat wil zeggen dat de Edese burgers hier extra voor belast gaan worden.

Daar komt bij dat er al een spaarpot is, daar zit nu € 21 miljoen in!

Om dan nog overeind te houden dat de hondenbelasting (€ 0,8 miljoen) in stand moet worden gehouden vinden wij niet acceptabel. Die belasting is uit de tijd en opbrengsten verdwijnen in de algemene pot.

Om meer werkgelegenheid te scheppen moet de gemeente de kosten voor de burger juist omlaag brengen. De burger kan minder besteden wanneer de gemeente de kosten verhoogd. Het college blijkt voor deze redenering horend doof.

Vindt u als inwoner van Ede ook dat dit niet kan, laat uw stem dan horen.

Maak gebruik van de bijeenkomsten die binnenkort georganiseerd worden in het kader van samen Ede maken (mEde).

www.mEdemaken.nl