27 november: Vaststellen kandidatenlijst Waterschap Vallei en Veluwe

Op 27 november aanstaande is de Algemene Ledenvergadering van Waterschapcentrale Vallei en Veluwe in Grand Cafe Zalen de Bongerd te Heteren. Tijdens deze ALV wordt de kandidatenlijst 2015 voor het Waterschap vastgesteld. Alle Gelderse en Utrechtse VVD leden, wonend in het waterschap Vallei en Veluwe zijn uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en hun steun aan hun kandidaten te betuigen. Stemrecht is voorbehouden aan leden die op 1 juli 2014 lid waren, en staan op de ledenlijst van de waterschapscentrale. Bij binnenkomst wordt u gevraagd zich te registreren.

Alle stukken voor deze ALV zijn te vinden op mijnvvd/kamercentrale, waarna u kunt inloggen. U kunt de stukken ook opvragen bij de secretaris van het VVD waterschapsbestuur, Frans van Duikeren.

Algenda voor de ALV:

Opening en mededelingen
Vaststellen notulen ALV 2, dd 6 oktober 2014
Toelichting op de procedure kandidaatstelling WS 2015
Vaststellen kandidatenlijst Waterschap 2015
Rondvraag
Sluiting vergadering waterschap Vallei en Veluwe

Concept Kandidatenlijst:

1. Victor Doorn, Apeldoorn
2. Baron Eric Mackay, Harskamp/Ede
3. Corrie Christine van der Woude, Ede
4. Theo Bos, Barneveld
5. Sjoerd Mulder, Apeldoorn
6. Roelof te Velde, Maarn
7. Beerd Volkers, Heerde
8. Johan Hanstede, Ede
9. Nanja van Dam, Putten/Soest
10. Ton Voortman, Leusden
11. Jochem Koers, Amersfoort
12. Bert Beekman, Ede
13. Werner Coninck Kouwenaar, Nijkerk
14. Klaas Jan Gorter, Ede
15. Sjors Versteegh, Apeldoorn
16. Jaco Geurts, Scherpenzeel