Station Ede-Wageningen -> nieuwe krachtige, dynamische kern

Retail De VVD heeft verschillende malen vragen gesteld over de ontwikkelingen van retail. Het gevoel van de VVD is dat het college de ernst van de verslechterende situatie, van de middenstand en de werkgelegenheid, niet wil zien. Het lijkt erop dat het college nog steeds in de ontkenningsfase verkeert. Drie leden van het college hebben ieder een deel van de problematiek in hun portefeuille. Het is goed dat het college deze grote betrokkenheid toont maar heeft als effect dat de centrale regie ontbreekt. Een blijvend aantrekkelijk centrum vraagt om concentratie van activiteiten en ruimte bieden voor andere functies dan winkels. College kan de leefbaarheid vergroten door het stimuleren en mede organiseren van meer culturele evenementen. Recent voorbeelden – Airborne en Living Statues -  lieten zien hoeveel burgers daarmee op de been gebracht kunnen worden.   

Convenant Het spoorboekje van het convenant is heilig, althans zo komt het over. Natuurlijk begrijpen wij als geen ander dat een moeizaam overeengekomen politiek convenant tussen 5 partijen, die heel verschillend en op sommige punten diametraal tegen over elkaar in het maatschappelijk leven staan, niet zomaar opengebroken kan worden.

De Fietser Ondertussen gaat een aantal ontwikkelingen wel door. Terwijl het centrum van Ede leeg loopt, herkenbaar aan de lege winkelpanden, zijn wij druk doende om De Fietser naar Ede te halen. De fabriekshallen op het Enka terrein lijken de uitgelezen plek voor ACCELL om daar een fiets experience center te vestigen. Geschatte aantal bezoekers minimaal 150.000 per jaar.

World Food Center Aan de andere kant van het station willen wij een World Food Center ontwikkelen waar zeker 350.000 bezoekers op af zullen komen, althans dat was ooit de prognose. Station Ede-Wageningen wordt compleet vernieuwd. Zowel de Fietser alsook het World Food Center worden vanaf het station makkelijk bereikbaar. De vernieuwde Parklaan moet de stroom consumenten die met de auto komen, kunnen verwerken. Een deel van de bezoekers aan de Fietsers zal een fiets huren en gaat de cultuur in het Kröller-Müller Museum bewonderen of geniet de rest van de dag van de Veluwe. En het ligt voor de hand, dat dit ook zal gelden voor bezoekers aan het World Food Center.

24/7 economie De VVD realiseert zich heel goed dat deze ontwikkelingen de 24/7 economie definitief binnen de gemeentegrenzen van Ede brengt. De grote vraag is: hoe willen wij hier met elkaar in de toekomst mee omgaan? Een deel van de Edese bevolking is christelijk en heeft een uitgesproken mening over zondagsrust en 24/7 economie. Dat op zich is zeer te respecteren. Een ander deel van de Edese bevolking is niet gelovig, anders gelovig of meer algemeen godsdienstig maar heeft een veel liberalere opvatting over zondagsrust en de 24/7 economie.

Versterken Hoe bereiken wij - door de tijd heen - dat de verschillende stromingen, iedere vanuit de eigen levens overtuiging, naast en met elkaar kunnen leven zonder dat de ene of de andere stroming het gevoel heeft beknot te worden?  Hoe bereiken wij dat de nieuwe ontwikkelingen zoals De Fietser, World Food Center - WFC, de kennis campus, de samenwerking met de WUR, het nationaal trainingscentrum voor podiumkunsten - Akoesticum, in harmonie kunnen samenleven en samenwerken met het Ede van NU? Hoe gaan wij elkaar versterken in plaats van dat een ieder blijft tamboeren op zijn eigen stokpaardjes?

Dynamische kern Het zijn vragen die de VVD bespreekbaar wil maken. Want Ede krijgt met de nieuwe stationsomgeving, de vernieuwde Parklaan, de ontwikkelingen op het Enka en de kazerne terreinen, het Akoesticum een nieuwe krachtige, dynamische en hedendaagse kern erbij. Zeven dagen per week bereikbaar gedurende bijna 24 uur per dag. Sterker nog het centrum van Ede zou zich nog wel eens kunnen verleggen naar het gebied in en rond het Station Ede-Wageningen.

Hoe denkt het college samen met de gemeenteraad en de Edese burgers en de bedrijven voldoende veerkracht te creëren om (de geschetste effecten van) deze ontwikkelingen succesvol in goede banen te leiden?