Raadsvragen over zakelijk en privé gebruik van iPad

Van meerdere kanten hoorden wij dat de iPad die door de gemeente beschikbaar gesteld wordt aan haar medewerkers niet voor privé doeleinden gebruikt mag worden. Dit verbaasde ons in hoge mate. Los van wat een ieder daarvan vindt is op bepaalde gebieden al jaren een ontwikkeling gaande waarbij zakelijk en privé steeds meer in elkaar vervlochten raken. De medewerker die thuis werkt in plaats van op kantoor is absoluut niet meer uitzonderlijk. In tegendeel: veel werkgevers gaan er van uit de dat de medewerker een deel van zijn werk buiten het kantoor verricht. 

Voor de Edese ambtenaar betekent het dat zij of hij met twee ipads op stap moet. Eén voor het werk van de gemeente en één voor privé. De VVD vindt dat niet meer van deze tijd. De VVD is van mening dat net zoals voor raadsleden ook voor ambtenaren het mogelijk moet zijn om de gemeentelijke iPad privé te gebruiken. Wij realiseren ons dat daar kosten voor de werkgever aan zijn verbonden. Deze kunnen ruimschoots worden gedekt uit de vrijval van € 500.000,— CAO.  


Vragen aan het college van burgemeester en wethouders:

1.Deelt het college de mening van de VVDEde dat de ambtenaren op gelijke wijze de iPad moeten kunnen gebruiken als de leden van de raad?

2. Deelt het college de mening van de VVDEde dat het vaak lastig is om een scherpe scheidslijn te trekken tussen zakelijk en privé?

3. Zou het college de raad willen voorstellen dat de regeling voor leden van de raad voor het gebruik van de iPad van overeenkomstige toepassing is op alle ambtenaren die beschikken over een door de gemeente Ede beschikbare gestelde iPad?