Politiek Cafe „Vaker en prettiger winkelen in Ede Centrum"

Maandagavond 13 oktober was Restaurant Pomphuis gastheer voor ons politiek cafe rondom het thema "vaker en prettiger winkelen in Ede Centrum". Een onderwerp dat leeft, en waar iedereen  zich iets bij voor kan stellen, of een mening over heeft. De zaal was rond 20.00 uur goed gevuld met een gemengd publiek: zowel VVD leden, als ondernemers uit Ede (Centrum) en collega's van andere partijen. Helaas hadden twee van de vier sprekers op het laatste moment moeten afzeggen vanwege andere verplichtingen, waardoor een deel van de avond aangepast moest worden. 

Namens de fractie ging Stef van der Klok ondermeer in op trends in retail: Nederland vergrijst, de bevolkingsgroei neemt af, technologie neemt een hoge vlucht (ook bij het winkelen), we leven nu in een 24/7 economie, en de consument kiest er vaak voor ook online te winkelen. Ondernemers moeten hierop inspringen om niet te verliezen. We zien door deze trends en de economische crisis dat een aantal ondernemers het niet redden, waardoor leegstand in de binnenstad ontstaat. In Ede zal, om het centrum aantrekkelijker te maken om in te winkelen, versnippering tegengegaan moeten worden. Dat kan betekenenen dat winkelstraten afgestoten moeten worden, ondernemers moeten verhuizen en de leegstand een herbestemming moet krijgen.

Download hier de presentatie van Stef van der Klok.

Gerwin Hop van bureau Over Morgen gaf aan dat het van belang is dat de gemeente duidelijke keuzes maakt, maar dat je niet te ver vooruit kunt kijken. De wereld om ons heen verandert zo snel, dat je meer keuzes op de kortere termijn moet maken. Het is echter wel belangrijk dat je een keuze maakt: waarop wil je je als stad onderscheiden van andere steden. In Ede zou een logische keuze Food zijn. Ede ligt midden in de regio Food Valley, en is dit jaar Hoofdstad van de Smaak. In dit Smaakjaar is een aantal succesvolle evenementen georganiseerd die een vast terugkerend element kunnen worden in de komende jaren.

Na een prachtig muzikaal intermezzo van singer songwriter Guus van Wolde ontstond een levendige discussie over de onderwerpen: parkeren, verruimen openingstijden, leegstand, en horeca. De zondagsopening is en blijft een heikel punt in Ede. Grootwinkelbedrijven hebben er, zeker met de komst van De Fietser en WFC groot belang bij dat openingstijden verruimen, kleine zelfstandigen echter vrezen dat zij hier niet in mee kunnen gaan. Niet elke zondag open zijn, maar de keuze maken voor een aantal zondagen per jaar zou een optie kunnen zijn.
Over leegstand werd ondermeer gezegd dat de gemeente, beleggers en banken ruimhartig om moet gaan met nieuwe initiatieven. Daar blijkt ook (financiele) ruimte voor te zijn, echter er zijn op dit moment weinig ondernemers die durven starten. Verder is geopperd dat leegstaande panden aan de randen van het centrum mogelijk kunnen worden verbouwd tot woonruimte voor ouderen of studenten. 
Het is een mooi idee de  daghoreca te concentreren bij de Grote Kerk, waar nu Oscar al gevestigd is. Alle daghoreca bij elkaar zorgt gegarandeerd voor een gezellige sfeer in de stad, en volle terrassen. De straten rondom het Museumplein zijn erg onaantrekkelijk. Er is veel leegstand, en de aanblik is onaantrekkelijk. Het Museumplein is daardoor voor mensen van buiten Ede (onbekend in het centrum) slecht te vinden. 
Parkeren blijkt ook een pijnpunt. Hierover is bijvoorbeeld de vraag gesteld of het niet mogelijk is de parkeerplaatsen die niet van QPark zijn gratis te maken. Dat kan een aantrekkende werking op het winkelend publiek te zijn: kijk naar Lunteren, Bennekom en winkelcentrum Stadspoort waar parkeren gratis is. Daar is het ook altijd druk. 

Er zijn geen pasklare oplossingen voor Ede Centrum voorhanden. Dat betekent niet dat we bij de pakken neer moeten gaan zitten. Zoals Ton van der Zandt van Restaurant Pomphuis terecht opmerkte: je ben ondernemer, en dus per definitie ietwat eigenwijs. Maak je eigen keuzes, trek je eigen plan, en zet je schouders eronder. VVD Ede gaat aan de slag met de opmerkingen die tijdens de avond gemaakt zijn.