ALV Kamercentrale Gelderland 27 oktober

Het bestuur van de VVD Kamercentrale Gelderland nodigt alle leden van harte uit om de eerstvolgende reguliere ALV bij te wonen. 

Datum: 27 oktober, aanvang 19.30 uur, Locatie Zaal Wieleman, Dorpsstraat 11 Westervoort.

Tijdens deze vergadering worden ondermeer de Partijraadsleden vanuit Gelderland benoemd: voorgesteld wordt, om de volgende mensen te benoemen: Hester Veltman-Kamp namens Ede, en Sietse Klein-de Jong vanuit Rivierenland. 

Verder worden de kandidaat Eerste Kamerleden 2015 voorgesteld.

De complete agenda kunt u nalezen bij de agenda-items op deze website.