Vaker en Prettiger winkelen in Ede Centrum

Bestuur en fractie nodigen u van harte uit voor een politiek cafe op maandag 13 oktober aanstaande. U bent vanaf 19.30 uur van harte welkom in restaurant Pomphuis Klinkenbergerweg 41 te Ede. Om 20.00 uur start het politiek cafe met deze keer een wel heel actueel thema: 

Vaker en prettiger winkelen in Ede Centrum.

We laten inspirerende, ondernemende sprekers aan het woord, luisteren naar muziek, en gaan met u en de sprekers in gesprek over onderwerpen als:

- Hoe verleiden we de consument om naar Ede Centrum te komen?
- We zien veel leegstaande winkelpanden: wat zouden mogelijke nieuwe bestemmingen voor deze panden kunnen zijn?
- Ede Centrum bestrijkt op dit moment een aantal straten: is het niet beter het centrum (winkels en horeca) meer te concentreren?

We hopen u in groten getale te mogen begroeten maandag 13 oktober!!

Met liberale groet,

Bestuur en Fractie.