Bestemmingsplan 'De Fietser', winkeltijden en raadgevend referendum

Inleiding Het college van burgemeester en wethouders staat voor een moeilijke opgave. De Fietser wil zich vestigen in de oude fabriekshallen van Enka maar verbindt daar de voorwaarde aan dat deze winkel op zondag open mag. MediaMarkt Ede heeft daar op gereageerd met de stellingname ‚gelijke monniken gelijk kappen'. Dus De Fietser op zondag open dan Mediamarkt ook op zondag open. Als De Fietser op zondag open mag en de winkels in Ede niet dan is de kans groot dat MediaMarkt of andere retailers hun deuren sluiten in Ede. Dat zal behoorlijke gevolgen hebben op de bezoekers aantallen van het centrum en daardoor voor de andere winkels in het Ede centrum. De VVD stuurde onderstaande memo met raadsvragen aan het college.

Gelijke monniken gelijke kappen Vlak voor de zomervakantie heeft het college het bestemmingsplan Enka-terrein, Westhal, de Fietser vastgesteld en ter inzage gelegd. Hierop zijn een aantal zienswijzen binnengekomen. Meest in het oog springende zienswijze is die van Mediamarkt die wijst op de ongelijkheid van behandeling van de Fietser versus alle retail ondernemers uit de binnenstad. Gelijke monniken, gelijke kappen is de heldere, eenvoudige stellingname van de Mediamarkt. De VVD ondersteunt deze zienswijze. Dit mede omdat tijdens de hoorzitting door het college volmondig werd erkend dat de Fietser valt onder de categorie ‘detailhandel’.

Raadgevend referendum De college ondersteunende partijen zijn in het convenant 2014 - 2018, bestuursakkoord van de fracties van CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, D66 en PvdA, overeengekomen dat voor het onderdeel detailhandel een raadgevend referendum over de winkeltijden zal worden gehouden. Vlak voor de zomer 2016 zal een voorstel aan de raad worden gedaan over de winkeltijden. 

Publiekstrekker De Fietser huisvesten in de historische fabriekshallen van Enka is een unieke kans voor Ede om zich nog meer landelijk op de kaart te zetten. Bovendien is het een enorme publiekstrekker waar zeker ook het centrum van Ede van gaat profiteren. De VVD zou het betreuren als de winkeltijden voor de Fietser de reden zou zijn om niet naar Ede te komen maar eveneens zeer betreuren als Mediamarkt, V&D, Hema en andere grote winkelketens in Ede de deuren gaan sluiten vanwege beperking van de winkeltijden. 

Creatieve oplossing De VVD denkt graag in positieve zin mee met het college en vraagt zich af hoe ‚hard’ het convenant in deze is. Ontwikkelingen in de retail gaan snel (onder meer oprukkende leegstand en verschuiving van kooppatronen van de consumenten). Zijn er geen creatieve oplossingen denkbaar die bijdragen aan het behoud van het levendig centrum zodat bedrijven niet vertrekken uit Ede en het centrum een extra prikkel krijgt door de opening van de Fietser op het Enka terrein?

Vragen: 

  1. Hoe hard is het voor het college dat pas vlak voor de zomervakantie 2016 de raad kan beslissen over verruiming van de winkeltijden in Ede?
  2. Welk belang hecht het college aan het behoud van Mediamarkt, V&D, Hema en andere groot winkelbedrijven in Ede?
  3. Is het mogelijk om dit besluit onder punt 1 naar voren te halen en pas daarna het voorstel bestemmingsplan Enka, Westhal, de Fietser aan de raad voor te leggen?
  4. Mocht de Fietser niet naar Ede komen welke alternatieven ziet het college dan voor de Westhal op het Enka terrein?