Jong Liberaal Gelderland: cursus Liberalisme in de praktijk.

Jong Liberaal Gelderland (JLG) is een samenwerkingsverband tussen de VVD Gelderland en de JOVD Rijk van Nijmegen met als doelstelling jonge liberalen (tussen 16 en 31 jaar) in netwerkverband cursussen en andere activiteiten aan te bieden. Jonge liberalen kunnen zo op een laagdrempelige manier kennismaken met 'collega's' uit Gelderland en worden voorbereid op een mogelijke liberale loopbaan. 

Vier keer per jaar zal op diverse locaties in Gelderland een editie van JLG plaatsvinden. Trainers en cursusleiders van zowel de VVD als de JOVD geven inhoudelijke cursussen en vaardigheidstrainingen over bijvoorbeeld het liberalisme, debatteren, gemeentepolitiek, financien, en onderhandelen. Daarnaast worden bestuurders en volksvertegenwoordigersvan de vier bestuurslagen uitgenodigd en worden er bezoeken gebracht aan deze bestuurslagen. 

De eerste editie vindt plaats op 27 september in Kasteel Wijchen. De kosten bedragen €17,50. Je kunt je aanmelden per mail via jongeren@vvdgelderland.nl 

het programma en de adresgegevens kun je vinden bij de agenda op deze website.