Koopzondag in Ede, is droom maar wordt mogelijk werkelijkheid?

Vannacht droomde ik van “De Fietser”, Experience Centre in de Westhal van onze historische-ENKA fabriek en een levendig centrum in Ede Stad. Beide trokken in het weekend veel bezoekers en gaven veel activiteit in onze binnenstad.

Aanleiding van mijn droom is de zienswijze op het ontwerp bestemmingsplan ENKA-terrein die Media Markt Ede vorige week instuurde aan Burgemeester en Wethouders, waarin zij gelijke rechten claimt als “De Fietser”.

Om “De Fietser” te realiseren is het college voornemens detailhandel toe te staan in de Westhal van het ENKA terrein en ontheffing te verlenen voor de openstelling op zondag. De raad zal hier waarschijnlijk in het najaar een besluit over nemen. Het college ziet “De Fietser” als recreatieve voorziening en wil daarom een uitzondering maken.

De VVD is groot voorstander van “De Fietser”. Het is goed voor onze werkgelegenheid, lokale economie en een prachtige invulling van het monumentale fabrieksgebouw. Het zet Ede landelijk nog meer op de kaart. Wij steunen dit project voor meer dan 100%. Maar de VVD is ook groot voorstander van gelijke monniken, gelijke kappen. Het speelveld moet voor alle retailers gelijk zijn. Geen gekunstelde formuleringen waardoor “De Fietser” meer ruimte krijgt. Voor de consument moet het aantrekkelijk gemaakt worden om na het bezoek aan “De Fietser” Ede Centrum aan te doen.  

Vorige week heeft VVD nog gepleit voor visie van het gemeentebestuur (op korte termijn) tegen groeiende leegstand winkels (zie artikel[1] op www.ede.stad.nl). Veranderingen in de retail nemen een grote vlucht. Daarbij wordt de invloed van de consument steeds groter (op meer flexibele winkeltijden). Kleine winkels sluiten met als gevolg veel leegstand. Druktepatronen van de consument verschuiven naar het weekend. Kan de consument niet in Ede terecht dan wijkt zij uit naar elders. Deze ontwikkelingen zijn een feit en niet langer tegen te houden, ook niet in Ede.

In 2016 wil het college een referendum houden onder haar inwoners over de koopzondag. Het is een uitvloeisel van de christelijke partijen (CDA en CU) die in de coalitie zitten en ondersteund wordt door Gemeente Belangen, D’66 en PvdA. Ook een stuiptrekking van het niet willen erkennen van een 24/7 economie. Iedere week dat het college wacht met verruiming van winkeltijden zet Ede als 100.000+ gemeente op achterstand (verlies koopkracht en werkgelegenheid). Dit is bepaald geen goede citymarketing en slecht voor haar economie.

Ons devies aan het college is: ga voor realisatie van “De Fietser”, hanteer het principe van “gelijke monniken, gelijke kappen” en geef de winkeltijden in Ede Stad per direct vrij.

Stef van der Klok, raadslid VVD


[1] http://www.edestad.nl/lokaal/vvd_ede_pleit_voor_visie_tegen_groeiende_leegstand_winkels_3151991.html#.U-kf5VZ_3KA