College Ede door het stof na twitter bericht wethouder

Gisteren voerde de raad en het college van Ede een discussie over de kerntaken en meerjarenbeleid. Op het moment dat de discussie vooral ging over de wijze waarop de steun behaald kon worden van de oppositiepartijen voor de plannen van het college, twitterde wethouder Leon Meijer:

"verbazingwekkend dat GL/PE, BB en VVD de vervanging van de kunstgrasvelden en atletiekbaan deze zomer wil schrappen".

Hiervan was geenszins sprake - deze partijen hadden nét aangegeven dit soort zaken juist met het college te willen bespreken. VVD is juist groot voorstander van de vervanging van deze sportvoorzieningen.

Evert van Millingen sprak onmiddellijk het college hierop aan aangezien het geen pas heeft dat het college tijdens de discussie met de raad een dergelijk bericht de wereld in stuurt. Na de schorsing van het debat maakte de burgemeester excuses namens het college. Ook wethouder Meijer bood zijn excuses aan. De VVD aanvaardde de excuses.