Korting op de Hulp bij het Huishouden van 40%

Vanavond is er in de vergadering van de raad een stuk behandeld over de Hulp bij het Huishouden in de gemeente Ede. De strekking van het verhaal is dat er zeer ingrijpend wordt gekort op de hulp bij het huishouden in de gemeente Ede. 40% korting, dus ongeveer de helft minder zorg. Dat houdt in dat men in de nabije toekomst geen ondersteuning meer krijgt bij het schoonmaken, wassen, strijken en boodschappen doen. Slechts een klein deel van het schoonmaken van het huis blijft beschikbaar.

Moet er bezuinigd worden? Jazeker ook de VVD is deze mening toegedaan.
Waarom heeft de VVD vanavond dan niet met het voorstel ingestemd? Dat heeft een aantal redenen. Voor de VVD is het belangrijk dat:


1. de vraag van de burger centraal staat
2. de burger zelf de keuze kan maken waar hij of zij de benodigde zorg kan inkopen
3. kleine aanbieders de mogelijkheid hebben om nieuwe innovatieve dienstverlening aan te bieden
4. we niet meer in producten maar in integrale maatwerk oplossingen denken.


De wethouder heeft na aandringen van onder andere de VVD duidelijk toegezegd dat aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. De vraag van de burger blijft centraal, de ambtenaren gaan met alle inwoners die zorg hebben en die worden getroffen door de bezuinigingen praten en kijken of er andere oplossingen mogelijk zijn. Burgers mogen ook zelf gaan kiezen waar men de zorg in gaat kopen. Ook is er de mogelijkheid voor nieuwe Edese aanbieders om zich op de markt “aan te bieden”. De markt is niet langer alleen voor een aantal grote zorgaanbieders beschikbaar.


Tot zover een mooi resultaat, de neuzen wijzen dezelfde richting op.Het probleem voor de VVD zit hem met name in de wijze waarop de vernieuwing plaats gaat vinden. Er zijn afspraken gemaakt met de huidige zorgaanbieders om te komen tot vernieuwing van de bestaande zorg aan de Edese burgers. Het vertrouwen in de huidige leveranciers van zorg en ondersteuning is groot. Er wordt voorgesteld om samen met de huidige zorgaanbieders te gaan kijken of we naar nieuwe creatieve oplosssingen kunnen komen voor de zorg aan (met name) de ouderen in de gemeente Ede.

Als gemeenteraad moeten we de kaders stellen, welke doelen willen we bereiken, maar ook moeten we kunnen controleren of de resulaten worden gehaald. Daar wringt hem nu de schoen. In de opdracht aan de zorgaanbieders worden geen kaders gesteld. Ook wordt de opdracht bij de zorgaanbieders neergelegd. Maar zij denken vanuit hun bestaande producten terwijl we juist hebben afgesproken dat we vanuit de vraag van de burger gaan denken. Dit lijkt op: "Wij van WC-eend adviseren WC eend.”.


Het enige kader wat wel wordt gesteld is een financieel kader. Er staat letterlijk dat het budget bepalend is. De vraag is of zorgaanbieders zonder door de overheid gestelde kaders (het gaat hier echt over miljoenen euro’s en het gaat over zorg), voldoende drive hebben om de zorg aan burgers boven het eigen commerciële belang te stellen.


Kortom, er wordt geen enkele resultaatverplichting opgenomen voor de zorgaanbieders. Er zijn geen doelen, geen afspraken!
Als we duidelijke doelen en kaders stellen en als raad kunnen beoordelen of deze doelen worden gehaald kunnen we onze controlerende rol invullen. Dat is nu helaas niet mogelijk.


De VVD vindt dat als je puur beheersmatig te werk gaat en vanuit bestaande structuren en organisaties denkt en handelt , je de kern uit het oog verliest (waar deden we het ook alweer voor?) en je nooit een echte verandering zult bereiken. En als je geen duidelijke meetbare opdrachten aan de zorgaanbieders geeft, kunnen we als gemeenteraad geen kaders stellen en onze controlerende rol vervullen.