Zondag openstelling De Fietser verrassende draai nieuwe college

Het college van B&W stelt voor (tijdens PDE 19-06) om in de monumentale Westhal op het ENKA-terrein een voorziening met de naam De Fietser te realiseren, waarin het onderwerp fietsen centraal staat. Bezoekers kunnen alle bekende fietsenmerken bekijken, testen, zich laten adviseren met als commerciële doelstelling om fietsen te verkopen. Gekochte fietsen worden vervolgens afgeleverd via de dealer (fietsenspeciaalzaak) naar keuze van de koper. Er komt een horeca uitspanning in de Fietser en de verwachting is dat jaarlijks ruim 100.000 bezoekers/toeristen uit heel Nederland op deze fiets boulevard zullen afkomen.

Afgelopen donderdag bleek in de raad hiervoor brede steun te zijn. De fractie van de SGP is tegen. Ook de fractie van de CU twijfelt nog. De fractie van de VVD is groot voorstander van dit project. Het is goed voor onze lokale economie, het is een prachtige invulling van het monumentale fabrieksgebouw en zet Ede landelijk op de kaart.

Planologisch zal het bestemmingsplan voor de fabriekshal gewijzigd moeten worden. Ook zal een ontheffing voor De Fietser verleend moeten worden voor de winkeltijdenverordening. Die staat namelijk niet toe dat detailhandel op zondag geopend is.

Het college geeft als argumentatie en motivatie dat zij de ontheffing wil verlenen, omdat:

  1. Deze vorm van detailhandel nevengeschikt is aan een recreatieve voorziening
  2. De recreatievoorziening landelijke aantrekkingskracht heeft en of een verzorgingsfunctie heeft
  3. De voorziening een uniek karakter en waarde heeft voor onze gemeente.

Los van de overige punten vindt de VVD punt 1 een zeer gekunsteld argument. De Fietser is een commerciële onderneming met als doel om via een bepaalde creatieve marketing formule fietsen te verkopen, ook op zondag. De formule houdt in dat een potentiële koper met recreatie als verkoopverhaal, de fiets uitvoerig mag uitproberen. Kortom detailhandel die op een slimme wijze aan horeca en recreatie gekoppeld is, mag wel open op zondag maar de gewone detailhandel niet. De Fietser mag wel open, de Mediamarkt niet. En wat is het principiële verschil? Wie dat zonder droge ogen denkt te kunnen uitleggen, is geschikt als weervoorspeller. VVD vindt dat de detailhandel zelf mag bepalen of zij open wil op zondag of niet. Inwoners of bezoekers bepalen vervolgens zelf of zij hier gebruik van maken. Hiertoe heeft de VVD al eerder een motie ingediend tijdens het vaststellen van het bestuursconvenant van de nieuwe coalitie. Dat voorstel heeft het in de gemeenteraad om principiële redenen niet gehaald, met ook D66 en Gemeentebelangen tegen. Tel uit je winst als ondernemer. Alle mooie verhalen van deze partijen over zogenaamde belangenbehartiging ten spijt. In het geval van de Fietser heeft het college nu, in strijd met eerder door haar geformuleerd beleid, een snelle draai gemaakt uit angst dat de Fietser naar een andere gemeente uitwijkt. Kortom in het nieuwe college wint de portemonnee het toch van principes, maar niet via een transparante, consequente beleidslijn, maar via kromme, dubbelzinnige argumentatie. 

De VVD is met de praktische uitkomst voor het Fietspaleis overigens zeer tevreden. Maar wel met de aansporing aan het college om nu consequent te zijn en deze beleidswending op de gehele detailhandel incl. de supermarkten van toepassing te verklaren. Dit betekent dat het college onder het motto ‘gelijke monniken, gelijke kappen’ naast het Fietspaleis ook akkoord gaat met de zondagsopenstelling voor de overige winkelbedrijven waaronder Albert Heyn en Mediamarkt. En wel nu, en niet pas over twee jaar na een zeer kostbaar en tijdrovend referendum.

Stef van der Klok, raadslid VVD Ede