Artikel financieel dagblad

Nieuwe VVD voorzitter Keizer wil partij liberaal gezicht teruggeven.

"Zet een paar PvdA'ers in een ruimte bij elkaar en ze vragen een milieuvergunning aan. Doe dat met VVD'ers en je hebt een tapvergunning." De liberale fractievoorzitter Halbe Zijlstra heeft de lachers zaterdag tijdens het VVD-voorjaarscongres in theater Spant! In Bussum op zijn hand. 

Doordat majeure hervormingen, op de herziening van het fiscale stelsel na, zijn goedgekeurd door het parlement of dat binnenkort worden, zit de sfeer er bij de liberalen goed in. Lichtpuntjes als de aantrekkende huizenmarkt en toenemende bedrijfsinvesteringen tonen volgens Zijlstra aan dat het geleidelijk de goede kant op gaat met Nederland. Alle reden dus voor een bescheiden feestje. De 850 naar Bussum afgereisde VVD'ers worden met een rode loper onthaald. Consumptiebonnen a €2,50 zijn echter voor eigen rekening. 

"Wat hebben wij niet hervormd?" Houdt Zijlstra de zaal voor. Na de woningmarkt, de zorg, het onderwijs en de arbeidsmarkt gaat het belastingstelsel op de schop. Coalitiepartner PvdA ziet dit het liefst gebeuren door de vermogensbelasting te verhogen. "Dat gaan we niet doen!" verzekert Zijlstra. "Het zijn juist de overheidsuitgaven die van hem drastisch omlaag moeten.

Toch is niet alles pais en vree bij de VVD. Verschillende leden vinden dat het debat in de partij is verstomd. Christiaan Kwint, voorzitter van de jonge liberalen, meent dat het radicaal anders moet: "het heldere liberale geluid moet terug." Tony Colijn uit Ede sptreekt van "mentaal verzuim in de afdelingen."

ook ondernemers laten zich horen. Vrijdagavond demonstreerden tientallen pomphouders uit de grensstreek tegen de verhoging van de brandstofaccijns. Liesbeth van de Berg, naar eigen zeggen een kritisch lid: "Nederland kent vele vergeten groepen. Pomphouders, oudere werklozen, mensen in de Ziektewet en Bijstand. Geen van allen profiteert van de oplevende economie."

Een schone taak voor de nieuwe partijvoorzitter Henry Keizer. Met driekwart van de stemmen werd Keizer zaterdag gekozen als opvolger van Benk Korthals. Hij beloofde de zaal het liberale geluid en het debat terug te brengen. "Want een politieke patrij zonder debat is als sate zonder saus."