Motie afdeling Ede aangenomen tijdens landelijke ALV

Gisteren heeft het VVD bestuur met enkele leden de 137e Landelijke ALV bijgewoond. Dit om de eerder gepresenteerde motie in te dienen en te verdedigen. De motie kreeg de steun van het hoofdbestuur en fractievoorzitter Halbe Zijlstra. De motie is vervolgens zonder stemronde aangenomen. Wij zullen als bestuur vol verwachting het effect hiervan voor u in de gaten houden en bedanken alle leden die zich actief hebben ingezet.

Nieuwe VVD-voorzitter

Henry Keizer is gekozen tot nieuwe VVD-voorzitter. Hij kreeg bijna driekwart van de stemmen. Hij wordt hiermee de opvolger van oud-minister Benk Korthals, wiens termijn erop zat.

Keizer (1960) is voorzitter van de kamercentrale Den Haag. Hij werd voorgedragen door het partijbestuuur. Zijn enige tegenkandidaat was Bert Homan, voormalig wethouder van Utrechtse Heuvelrug. Aanvankelijk was er ook een derde kandidaat, ex-wethouder Peter Smit van Den Haag. Hij trok zich echter terug toen bleek dat het congres meteen de nieuwe voorzitter wilde kiezen en een voorstel voor een ledenraadpleging afwees.

Keizer beloofde het congres meer openheid. Hij zet in op een betere communicatie met zowel achterban als leden, onder meer via de nieuwe media. 'Anders missen we een trein die al rijdt.'

Ledenraadpleging

Het partijbestuur had het congres voorgesteld om de nieuwe voorzitter via een ledenraadpleging te laten kiezen nadat daar door afdelingen op was aangedrongen. 55,3 procent van de circa 850 aanwezigen op het congres wilde echter meteen over de opvolger van Korthals stemmen. Als argument tegen een ledenraadpleging werden onder meer de kosten genoemd. Aan een ledenraadpleging zou de partij zeker 30.000 euro kwijt zijn.

Een commissie gaat bekijken of er in toekomst wel ledenraadplegingen zullen komen bij het kiezen van een partijvoorzitter, zoals die er in het verleden ook een paar keer zijn geweest. Tijdens het najaarscongres van de VVD komt dat punt aan de orde.


Met vriendelijke groet,

Tony Colijn en Pieter de Boer