MOTIE AFDELING EDE voor de 137e landelijke ALV

Beste VVD'ers,

Namens het voltallige bestuur van de VVD afdeling Ede, en met ruime meerderheid ondersteund door onze leden, hierbij de actuele motie welke het bestuur in zal dienen tijdens de 137e landelijk ALV op 13 juni aanstaande. Doelstelling van de motie is een krachtig signaal af te geven aan het landelijk bestuur om een pad in te slaan waarmee kiezers teruggewonnen worden. De motie is bedoeld als aanzet voor een openbare, transparante, discussie over liberale uitgangspunten ten opzichte van het beleid én geeft de (nieuwe) voorzitter handvatten om deze koers in te slaan. Uiteraard zijn wij beschikbaar voor commentaar en hoop ik op uw steun.

Tony Colijn namens het bestuur VVD Afdeling Ede.                                                                                 MOTIE ALV op 14 juni 2014 in vergadering bijeen:


constaterende,

dat na de verkiezingsoverwinning in 2012 het vertrouwen van de kiezer in de VVD ernstig is geschaad, doordat essentiële liberale thema’s in het coalitieoverleg voortdurend worden uitgeruild; 


van oordeel,

dat dit vertrouwen zo spoedig mogelijk dient te worden hersteld; roept de VVD-Kamerfracties op om het kabinetsbeleid indringender aan de liberale uitgangspunten van het VVD-Verkiezingsprogramma te toetsen; en, verzoekt de nieuwe partijvoorzitter om een open, kritische gedachtewisseling in alle geledingen binnen de partij op gang te brengen, met als doel: consistent en vertrouwenwekkend liberaal beleid. 


VVD-afdeling Ede, 12 mei 2014