Tour langs Kennisas Ede-Wageningen

Vrijdag 23 mei kregen ca 50 raadsleden, fractievolgers en wethouders uit zowel Ede als Wageningen een tour langs de KennisAs Ede-Wageningen. Uiteraard waren we vanuit VVD Ede ook van de partij. De ontwikkeling van Food Valley is een van onze speerpunten, en we laten ons dan ook graag informeren over de laatste stand van zaken.

De KennisAs ontwikkeld zich als middelpunt van de FoodValley. Er zijn langs deze as al veel bedrijven en instellingen gevestigd, met een ambitie om de komende jaren verder te groeien. Voor de beeldvorming: de kennisas loopt van de Wageningen Universiteit, langs Ziekenhuis Gelderse Vallei, de kenniscampus Ede, het Kazerneterrein (mogelijk toekomstige locatie World Food Center) en eindigt ongeveer ter hoogte van NIZO.

De middag begon in Ziekenhuis Gelderse Vallei waar een toelichting kregen over de wijze waarop het ziekenhuis (samen met WUR en diverse andere partners) probeert zorg, voeding en sport zo goed mogelijk te bundelen. Het ziekenhuis profileert zich dan ook als hét voedingsziekenhuis van Nederland. Na een korte busrit over de Edese kenniscampus en het ENKA terrein brachten we een bezoek aan het RD centrum van FrieslandCampina. Goed om te horen dat de reden dat dit bedrijf zich in FoodValley vestigt juist te maken heeft met de aanwezige kennis en ontwikkelmogelijkheden van deze regio. 

Via een korte wandeling over de campus van de WUR eindigde we met een presentatie van Tijs Breukink (raad van bestuur WUR). Inspirerend verhaal over de mogelijkheden en kansen die in de FoodValley voor het oprapen liggen. De WUR is in de afgelopen jaren qua studentenaantal verdubbeld en verwacht in de komende jaren ook nog flink door te groeien. Ook goed dat hij wees op de prachtige omgeving en de cultuur we in de regio hebben: buitenlandse gasten vinden het prachtig om meegenomen te worden naar de Hoge Veluwe en het Kröller-Müller museum!

Uitdagingen

Hoewel er al veel mooie bedrijven in FoodValley zitten (en er al veel ontwikkelingen in gang zijn gezet) zijn we er nog niet! Studentenhuisvesting is een aandachtspunt. Daarnaast moeten (om even vanuit het perspectief van Ede te kijken) zorgen dat Ede aantrekkelijk blijft om in te wonen en ontspannen. Studenten die wij tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen op de campus spraken, gaven aan het jammer te vinden dat er geen mogelijkheid direct bij de studentenwoningen (Hoefweg) is om elkaar te ontmoeten om bijvoorbeeld samen een drankje te drinken.

Ook valt de grote lege vlakte op tussen de campus van de WUR en Cinemec. Het lijkt net een ontbrekende schakel in de Kennis As. Jammer.

Vanuit de VVD zullen we FoodValley op de kaart blijven zetten. Afgelopen donderdag heeft de VVD (samen met de SGP) nog een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om meer slagkracht te tonen als regio (lees hier de bijdage van fractielid Stef van der Klok). We hebben goud in handen, maar we moeten de kansen die we hebben wel benutten.


Wist je dat?

  • Er tussen 2004-2023 in FoodValley 2 miljard euro wordt geïnvesteerd in R&D, kennis en infrastructuur?
  • Er op dit moment meer dan 14.000 studenten studeren (prognose groei naar 20.000 in 2020)?
  • 85% van de capaciteit van de Nederlandse onderzoekscapaciteit m.b.t Agrofood binnen een straal van max 30 km van Food Valley zit?
  • Er 2600 food-gerelateerde bedrijven in Food Valley actief zijn (excl. detailhandel)?