Meer slagkracht regio FoodValley

In  de PDE van 22 mei jl. heeft de fractie van de VVD, samen met de fractie van de SGP, een motie ingediend waarbij het regiobestuur van regio FoodValley (bestaande uit acht gemeentes, waaronder Ede) wordt opgeroepen om meer slagkracht te tonen. Aanleiding was het vaststellen van de begroting 2015 voor regio FoodValley.

In de bestuursperiode 2010-2014 is veel aandacht besteed aan visie, strategie, beleid, uitvoeringsagenda, structuur van de organisatie, etc. De bestuurlijke samenwerking is belangrijk voor financiering van projecten in de regio en/of de gemeentes afzonderlijk. Er lopen momenteel zo'n 50 projecten met 40 miljoen aan totale projectkosten. Het vormen van regio's wordt landelijk steeds belangrijker voor cofinanciering vanuit Provincie of Rijk. Tot nu toe is de regio FoodValley echter meer een middel dan een doel. Een voorbeeldregio in Nederland is Brainport in Eindhoven. Zij bestaat inmiddels 25 jaar met haar samenwerking tussen bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijs en lokale overheid. Zij brengt de regio veel welvaart. Voortrekker in de samenwerking is het bedrijfsleven, zij kent zelfs een regionale CAO.

Regio FoodValley zet zich als duurzame regio in op de thema's: economie, arbeidsmarkt, ruimtelijke ontwikkeling, wonen, verkeer en vervoer.

Bedrijfsleven, kennisinstituten en onderwijs (w.o. Wageningen UR) alsmede de regio (de gemeentes: Nijkerk, Barneveld, Scherpenzeel, Renswoude, Ede Veenendaal Wageningen en Rhenen) zullen de de handen nog meer in een moeten slaan.

Als jongeren in de regio komen studeren willen zij hier best permanent komen wonen, maar wel als zij een baan kunnen krijgen. 

Tot nu toe heeft het regiobestuur een hoog praatgehalte. Onze fractie wil daden zien. Het realiseren van het World Food Centre (WFC) in onze gemeente is een goed initiatief. Het bedrijfsleven (Agrofood) moet zich meer kunnen gaan manifesteren, geholpen door belangrijke randvoorwaarden die de regio zal moeten invullen. Te denken valt bijvoorbeeld aan 1 arbeidsregio, 1 regionaal vestigingsbeleid voor bedrijven met 1 aanspreekpunt, 1 regionale woonvisie, een gezamenlijke inspanning om bijv. de A30 door te trekken naar de A15. Het proactief aquireren naar Agrofood bedrijven die zich hier willen vestigen (nationaal of internationaal). Het schort vooral nog aan promotie en marketing. Alleen dan kunnen wij ons woningprogramma ook volhouden (door instroom van buitenaf). 

De motie is met brede steun van de raad aangenomen en zal haar vervolg krijgen bij de algemene beschouwingen (vaststellen van de nieuwe perspectiefnota). VVD zal zich blijven inspannen voor de verdere uitrol van het concept FoodValley.

Stef van der klok, raadslid VVD