Afschaffen hondenbelasting

Afgelopen raadsvergadering/PDE (donderdag 22 mei) heeft de fractie van de VVD, samen met de fractie van Burger Belangen, een motie ingediend om de hondenbelasting in onze gemeente af te schaffen. Aanleiding was de aanpassing van de verordening hondenbelasting, waarbij vrijstelling wordt verleend aan gastgezinnen voor hulphonden en/of van een organisatie die hulphonden opleidt. Een dergelijke vrijstelling geldt ook voor blindengeleidehonden en gehandicaptenhulphonden. Natuurlijk hebben wij dit raadsvoorstel gesteund, maar eigenlijk is de VVD voorstander van integrale afschaffing van hondenbelasting. Dit staat ook opgenomen in ons verkiezingsprogramma 2014-2018.

Afgezien dat de VVD in beginsel tegenstander is van lokale belastingen, is ons grootste bezwaar dat de opbrengsten voor hondenbelasting (in 2014 begroot op € 809.000) rechtstreeks aan de algemene middelen toevloeien, maar ook dat dit alleen voor honden geldt (dus niet bijv. voor bezitters van katten). Er is geen direct verband met zichtbaar "hondenbeleid", dus waar deze kosten aan besteed worden. De gemeente is ook niet verplicht om hondenbelasting te heffen. In sommige gemeentes is deze al afgeschaft. Hondenbelasting dateert uit de middeleeuwen. In die tijd bestond er hondsdolheid of waren er zwerfhonden. Om overlast te bestrijden werd hondenbelasting geheven. Hondenbezitters in onze gemeente zijn verplicht de uitwerpselen van hun viervoeters op te ruimen (APV Ede, artikel 2:58, verontreiniging door honden). Er gelden forse boetes als hondenbezitters de hondendrollen niet op straat of trottoir oprapen. Er wordt echter door de Politie nauwelijks gehandhaafd. Ook voorzieningen in onze gemeentes zijn niet ruim (bijv. hondentoiletten en het schoonhouden hiervan). Heffing van hondenbelasting en handhaving in onze gemeente is dus een farce. Als deze belasting niet meer dan een ordinaire maatregel is om extra inkomsten te genereren voor onze gemeentelijke begroting kunnen we deze beter afschaffen.

De motie om hondenbelasting af te schaffen kreeg geen brede steun in onze raad (er zijn altijd fervente voor- of tegenstanders, zeker met dit onderwerp). Wel is gevraagd aan de portefeuillehouder om in de komende programmabegroting inzichtelijk te maken welke kosten direct aan hondenbeleid worden gemaakt en dan een fundamentele discussie te voeren of hondenbelasting nog wel van deze tijd is. Onze fractie zal dit proces zeer nauwlettend volgen en haar standpunt is duidelijk. 

Stef van der Klok, raadslid VVD