Afscheid Evert van Milligen als wethouder

Evert van Milligen heeft vanmiddag afscheid genomen als wethouder van Ede. Bij zijn afscheid heeft hij een Medaille van Verdienste van de gemeente Ede ontvangen.

Onderstaand de toespraak die hij tijdens zijn afscheid heeft gehouden:


Ik voel mij vereerd met het ereburgerschap van de gemeente Ede. 

Dames en heren,

In gemeenteland staat tegenwoordig burgerparticipatie centraal. De gemeente gaat meer faciliteren, heel goed vind ik. 20 jaar geleden was ik in Otterlo al heel actief bezig met burgerinitiatieven en burgerparticipatie. De nieuwbouw van Eureka, een kleinschalig woonzorgcentrum, de bouw van het nieuwe dorpshuis en in "Otterlo's belang".

Door te knokken met de gemeente en Woonstede is bijvoorbeeld Eureka er gekomen, iedereen is daar nu heel blij mee en trots op!

Als "Otterlo's belang" zeiden we 15 jaar geleden al; "Geef ons een budget voor bijvoorbeeld onderhoud". Met minder geld kunnen wij zelf meer doen.

Onbespreekbaar op het gemeentehuis!

15 jaar geleden was het gemeentehuis nog een in zichzelf gekeerd instituut. Mondige burgers werden, volgens mij, als heel lastig en vervelend beschouwd. Dat proberen te veranderen; daarvoor ben ik de politiek ingegaan. Ik ben 6 jaar raadslid geweest en 6 jaar heb ik mij als wethouder ingezet om de gemeente om te vormen tot een moderne overheidsorganisatie die er is voor de burgers. Waar burgers als klant worden gezien en behandeld. Waar ambtenaren worden beoordeeld op hun prestaties, worden gecoacht, serieus worden genomen en met plezier kunnen werken in een moderne omgeving. Omdat aan deze aspecten jarenlang nauwlijks aandacht was geschonken, hadden deze veranderingen heel veel impact.

Met trots en dankbaarheid constateer ik dat heel veel burgers en ambtenaren enthousiast zijn over de veranderingen!

Ede staat er goed bij!

Dat geldt zowel organisatorisch als ook financieel. We hebben een gezonde en transparante financiƫle positie.

Dames en heren, dat ik, nu ik wethouder af ben, toch weer in de gemeenteraad ga zitten heeft 2 redenen:

De 1e reden; Aan het VVD bestuur heb ik voor de verkiezingen toegezegd dat ik als lijsttrekker natuurlijk ook in de gemeenteraad zou gaan zitten als ik niet meer wethouder zou worden. Anders is er sprake van kiezersbedrog.

De 2e reden; Geeft me de inspiratie. Ik wil bewaken dat de organisatie ontwikkeling wordt doorgezet, dat er geen terugval komt. Daar zal ik het nieuwe linkse college op aan blijven spreken. En nog belangrijker, Per 1 januari 2015 krijgt de gemeente heel veel taken overgeheveld van het rijk, met minder geld. Het risico bestaat dat we als gemeente niet kritisch genoeg zijn naar de uitvoerende instellingen. Dat de bureaucratie daar niet direct genoeg wordt aangepakt. Dat wil ik als raadslid gaan bewaken, alleen als dat wel gebeurt kunnen alle burgers die hulp nodig hebben, die hulp ook ruimschoots krijgen, vanuit het beschikbare geld.

Dames en heren, u merkt wel ik heb er, ook als raadslid, zin in.

Voor mij gold en geldt nog steeds de uitspraak die ik pas van John de Mol las:

"Je moet zo verschrikkelijk gepassioneerd zijn voor wat je doet, dat het niet meer op werken lijkt".

Dames en heren, ik sluit af:

Ik wil mijn collega wethouders uit het vorige college en de burgemeester bedanken voor de fijne samenwerking. We waren echt een team, dat heeft impact gehad. Ik wil alle medewerkers bedanken die mij loyaal en enthousiast hebben gesteund bij alle activiteiten. Dat geldt zowel bij de organisatieontwikkeling, het grondbedrijf, De Veluwse Poort, Cultura, de monumenten en beeldende kunst. In het bijzonder bedank ik Co de Kam, Patricia Verhelst en Willemien Enting die mij steeds geweldig, bij alles, hebben ondersteund.

Dames en heren, Fijn dat u vanmiddag gekomen bent, dat stel ik zeer op prijs.

Hartelijk dank.