Bijeenkomst KC Gelderland

Extra Algemene Ledenvergadering KC Gelderland

Locatie: zaal Wieleman, Dorpsstraat 11, 6931 BA Westervoort

Datum: maandag 26 mei, 19.30 uur voor leden VVD Gelderland en VVD leden binnen de regio's van het Waterschap Rijn IJssel

Agenda:

1. Opening en mededelingen.

2. Waterschap Rijn IJssel:
- voorstel lijsttrekkerschap (alleen besluit voor leden binnen het waterschap)
- Vaststellen verslag Centralebestuur waterschap Rijn IJssel ALV 15-04-2014. Hierna kunnen leden uit de provincie Overijssel de zaal weer verlaten.

3. Vaststellen verslag ALV KC Gelderland 15-04-2014.

4. Voordracht kandidaten namens Gelderland voor groslijst Eerste Kamer verkiezingen 2015.

5. Procedure PS verkiezingen en waterschapsverkiezingen. 
- herziening besluit 11-02-2014 bestuur Waterschapscentrale Rijn en Ijssel

6. Verkiezingen Provinciale Staten Gelderland 2015
- lijsttrekker Provinciale Staten. 

7. Sluiting.


Inhoudelijke stukken behorend bij de agendapunten kunt u ophalen via 'mijnvvd'/kamercentrale. Uw inlogcode kunt u opvragen bij het partijbureau. info@vvd.nl