Raadsvragen over agenda Politieke Dag Ede

Wij ontvingen een gewijzigde agenda voor de raadsvergadering van donderdag 8 mei aanstaande. Wat opvalt is dat de vergadering veel eerder aanvangt dat oorspronkelijk met de Edese bevolking is gecommuniceerd. Wij kunnen begrip hebben voor uw overwegingen.  Wel vragen wij ons af dit past binnen de door de beoogde coalitie gewenste nieuwe bestuursstijl.

Vanuit het motto ‘in Ede doen wij de dingen samen’ en met als uitgangspunten dat wij een betrouwbare en stabiele overheid willen zijn, zouden wij de Edese burgers in de gelegenheid moeten stellen om het politieke debat over het convenant 2014 – 2018 op de publieke tribune te kunnen volgen. Dit klemt des te meer zeker na alle ophef van de laatste tijd hierover. Het convenant hoeft niet perse in komende vergadering van de raad te worden behandeld. Gezien de inhoud kan de bespreking hiervan opgeschoven worden naar de volgende vergadering. Dit met als voordeel dat dan het nieuwe college is gekozen en de raad in zijn nieuwe samenstelling kan deelnemen aan de beraadslagingen.

DE VVDEde heeft de volgende vragen:

  1. Is het mogelijk om met de toespraak van de voorzitter van de raad in verband met het afscheid van de vertrekkende wethouders gelijk bij de aanvang van de raad om 16:00 uur te beginnen?
  2. Is het mogelijk om het politieke debat over het convenant 2014 – 2018 te laten beginnen om 19:00 uur een en ander zoals reeds in de pers gecommuniceerd is?
  3. Indien het antwoord op de twee voorgaande vragen negatief is stellen wij voor om het politieke debat over het convenant 2014 – 2018 te verplaatsen naar de raadsvergadering van 24 mei 2014. Wij vernemen graag uw mening hierover.
  4. Indien het politieke debat wordt verplaats naar een later tijdstip dan heeft de komende raadsvergadering uitsluitend een ceremonieel karakter. Deelt U deze mening? 
  5. Wordt niet meer recht gedaan aan de mogelijkheden voor de Edese burger om te participeren in de voorgestelde nieuwe bestuurstijl indien het debat wordt gehouden op een tijdstip dat ruim van te voren is gepubliceerd en het voor de Edese burgers mogelijk is om er bij te kunnen zijn?

 

Alexander Vos de Wael

Raadslid VVDEde