‚In Ede doen wij alles samen’. Niet dus.

Deze week was er veel commotie in de Edese politiek of de niet aan het college deelnemende partijen hadden moeten komen opdraven op een bijeenkomst over het bestuursconvenant 2014 - 2018. Nuchter terug naar de feiten.

Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt de SGP de grootste partij. Gebruikelijk is dat de grootste partij de leiding neemt  bij de vorming van het nieuwe college. Een dag na de verkiezingen maakten alle partijen onder leiding van de lijsttrekker van de SGP, Breunis van der Weerd, hierover concrete ondubbelzinnige afspraken met elkaar. Op de maandag na de verkiezingen zouden de partijen in overleg gaan met een informateur zo werd unaniem overeen gekomen. Vijf minuten voor aanvang van het overleg op die bewuste maandag laten CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en PvdA weten samen een college te zullen gaan vormen.

Slogan van de nieuwe coalitie: ‚In Ede doen wij alles samen’. Niet dus.

Sinds die bewuste maandag in maart hebben de oppositie partijen vijf maal een absoluut nietszeggend voortgangsbericht ontvangen van informateur Kremers. De berichten waren maximaal 10 zinnen lang en hadden volstrekt geen inhoud. Meedenken was absoluut onmogelijk. Op 24 april wordt het convenant door het CDA, ChristenUnie, GemeenteBelangen, D66 en PvdA gestuurd aan de oppositie partijen. De verbazing is levensgroot dat het 4 weken heeft gekost om op 5 pagina’s  de voornemens voor de komende 4 jaar te verwoorden.

De eerste pagina begint met ‚Dromen die ons inspireren’. Gênant hoe  toekomstige bestuurders op één A4tje Ede neerzetten. Alles is super, aantrekkelijk, herkenbaar en trots. Je valt van de ene verbazing in de andere. Aan Ede is niets meer te verbeteren, alles is perfect. Dan is het duidelijk dat het convenant zo kort is en absoluut niets zeggend. Onder het mom van een ‘nieuwe bestuursstijl’ kan alles in de toekomst nog bepaald worden en ontbeert het aan een visie op hoe het college denkt de komende vier jaar inhoud te geven aan haar taak. 

GemeenteBelangen, D66, CDA, ChristenUnie en PvdA nodigen de oppositie partijen uit voor een informatieve bijeenkomst over het convenant op maandag 28 april. Van te voren werd gedicteerd dat er geen politieke vragen mochten worden gesteld. Letterlijk staat in de uitnodiging: ‘Het is niet de bedoeling van de avond dat over de inhoud van het convenant wordt gediscussieerd’. Als dit tekenend is voor de nieuwe bestuursstijl, dan staat ons nog wat te wachten.

‚In Ede doen wij alles samen’. Niet dus.

De oppositie partijen konden niet anders dan verstek laten gaan. Iedere zichzelf respecterende politieke partij wil over zoiets belangrijks als een bestuursakkoord het politieke debat aan kunnen gaan. Dat GemeenteBelangen, CDA, ChristenUnie, D66 en PvdA daar negatief op reageerden was te verwachten. Maar deze partijen riepen het voor 500% over zichzelf af. In het persbericht van de oppositie partijen hebben wij een en ander onder woorden gebracht. Het zijn GemeenteBelangen, D66, CDA, ChristenUnie en PvdA die roepen:

‚In Ede doen wij alles samen’ maar in de praktijk: NIET DUS.


http://ede.vvd.nl/actueel_3814/68203/