Sterft Ede centrum een langzame dood?

Raadgevend referendum Het nieuwe college van CDA, ChristenUnie, Gemeentebelangen, D66 en PvdA is voornemens om een raadgevend referendum te organiseren. Dit referendum gaat  over de winkeltijden en de verlevendiging van het centrum. Voor de zomer 2016 neemt de raad hierover een besluit. Ter voorbereiding op het referendum wil het college een onderzoek voor de zondag openstelling onder alle belanghebbenden in Ede.

Koopgedrag Het koopgedrag van de consument verandert met grote snelheid. Meer en meer gebruiksgoederen worden gekocht op internet en in het weekend gaat de consument recreatief winkelen. Afstanden spelen voor de consument geen rol meer omdat het winkelen veel meer is geworden dan alleen inkopen doen.  

Negatieve effecten De effecten op Ede centrum zijn duidelijk te zien. Een aantal winkelpanden staat leeg en het aantal consumenten op koopavonden neemt af. De detailhandel ziet haar omzet teruglopen en veel winkeliers worstelen met de vraag hoe lang zij het nog kunnen uitzingen.

Het wiel uitvinden In de weken voor de gemeenteraadsverkiezingen noemden de politieke partijen die in het nieuwe college gaan zitten tal van mogelijkheden om de winkeliers te helpen. Bijvoorbeeld: studenten sociëteit, WIFI, betere bewegwijzering, actie gratis parkeren, meer mogelijkheden om de fiets te stallen, enzovoorts. Niets van deze ideeën komt terug in het college programma 2014 - 2018. Wel een voorstel voor een raadgevend referendum. Zit u daar als consument of ondernemer op te wachten? Het is gelijk aan het wiel opnieuw uitvinden. 

Het kan verkeren Omdat alle kiesgerechtigden moeten kunnen stemmen kost een referendum heel veel geld.  Geld van de burgers van de gemeente Ede. Uw geld dus. Dat geld kun je beter rechtstreeks aan het centrum besteden. De ondernemers en winkeliers hebben zat goede ideeën. Laten wij de winkeliers echt helpen. Laten wij ons niet verschuilen achter een raadgevend referendum. Over 2 jaar zijn er misschien al zoveel winkels gesloten dat het tij niet meer te keren valt. Laten wij een praktische invulling geven aan wat de Edese consumenten en belanghebbenden echt willen.

Burgerparticipatie Dat is inhoud geven aan burgerparticipatie. 

http://www.gelderlander.nl/regio/de-vallei/vvd-ede-referendum-koopzondag-is-uitstelgedrag-1.4335266 

http://www.edestad.nl/lokaal/lokaal/vvd_ede_ziet_niets_in_raadgevend_referendum_over_winkeltijden_op_zondag_3002038.html#.U2ADFF59z8V