Beeldvormende informatie ronde tijdens de Politieke Dag Ede

Tijdens de workshop over de opzet van de overleg- en besluitvormingsstructuur van de raad van Ede is het beeldvormend overleg neergezet als ‚kader stellend’. Om op niveau met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over kaders, is basis kennis over een onderwerp meer dan gewenst. Op zijn minst dient de probleemstelling en de onderwerpen waarover de kaders moeten worden afgesproken helder en eenduidig te zijn. 

Op de agenda voor de Politieke Dag Ede, op 17 april aanstaande, staan bij de beeldvormende / informatie ronden twee presentaties geagendeerd met een minimale toelichting. Voor iedere presentatie wordt een uur uitgetrokken. De presentaties zelf zijn niet toegevoegd noch vindt er een verwijzing plaats naar al dan niet door de raad vastgestelde nota’s of externe informatie.  

De basis functies voor de raad zijn kaders stellen, controleren en volksvertegenwoordiger. Zo is ons in verschillende interessant workshops van de laatste weken vele malen voorgehouden. Het kunnen sturen op kaders en het kunnen controleren of de overeengekomen kaders op een juiste wijze zijn gehanteerd vraagt om goede voorbereiding, heldere probleem stelling en juiste verslaglegging.  Dat laatste is belangrijk omdat het maanden kan duren voordat een onderwerp dat is besproken in een beeldvormende informatie ronde op de agenda komt van de oordeelvormende vergadering.

De VVDEde heeft de volgende vragen:

  • Wat zijn de kaders die door de Raad afgebakend moeten worden?
  • Welke inbreng wordt er van de raadsleden verwacht over de ontwikkelingen Volkshuisvesting en de Omgevingsdienst de Vallei?
  • Wat moet de opbrengst zijn van het beeldvormende overleg voor zowel de ontwikkeling Volkshuisvesting alsook Omgevingsdienst Vallei?
  • Van welke informatie dient ondergetekende kennis te nemen om een waardevolle bijdrage te kunnen leveren en goed voorbereid de discussie over de kaders te kunnen voeren?
  • Welke doelen moeten minimaal bereikt worden wil het beeldvormend overleg als succesvol aangemerkt kunnen worden?

Alexander Vos de Wael

Raadslid VVDEde

Volkshuisvesting

http://gemeenteraad.ede.nl/vergaderingen/bestuurlijke-stukken/ris/agendapunt/index/vergadering/17-04-2014-3/
Omgevingsdienst de Vallei

http://gemeenteraad.ede.nl/vergaderingen/bestuurlijke-stukken/ris/agendapunt/index/vergadering/17-04-2014-2/