Een duivels dilemma -> Liever de bouw op gang houden dan extra duurzaamheidseisen aan woningen stellen?

Ede gaat de komende jaren een fors aantal koop- en huurwoningen bouwen. Gelukkig krijgt de starter weer vertrouwen in de woningmarkt en mede daardoor lijkt het erop dat de huizen markt een beetje in beweging komt. Nieuwbouw woningen zijn nog steeds stevig aan de prijs maar projectontwikkelaars en aannemers hebben niet stil gezeten. Door slimmer en meer modulair te ontwerpen zijn de bouwkosten in de laatste 5 jaar met ongeveer 20% gedaald. Het duurzaam uitvoeren van de woning wordt vaak gezien als een extra en door sommigen ook wel als een onnodige kostenpost. Bij duurzaam uitvoeren wordt in eerste instantie gedacht aan energie neutraal maar evengoed kan gekozen worden voor duurzame materialen en onderhoudsvrije constructies. 


Duidelijk is dat ‚duurzaam’ uitvoeren extra kosten met zich mee brengt. Deze extra kosten komen tot uitdrukking in een hogere huur- of verkoopprijs. Maar nemen door een duurzame uitvoering ook de woonlasten toe? Het gaat  eigenlijk om de jaarlijkse woonlasten over een periode van bijvoorbeeld 20 jaar in plaats de huur- of vraagprijs van een woning bij oplevering.  


Wanneer de olie- en gasprijs in de komende 20 jaar verder stijgen, zullen bij een energie neutrale woning de woonlasten nauwelijks toenemen. Zeker wanneer het ontwerp onderhoudsarm is ontworpen. Daar komt bij dat door de veel betere isolatie over het algemeen het wooncomfort in een energie neutrale woning veel beter is dan in een ‚normale’ woning. De verwachting is dat op termijn de verkoopprijs van energie neutrale woning gemiddeld hoger zal zijn dan van een ‚normale’ woning.  


Lokale aannemers hebben werk aan het bouwen van nieuwe woningen en dat is heel belangrijk. Wanneer 

de energiebesparende maatregelen financieel te begrotelijk zijn dan moet op zijn minst alle basis voorzieningen in een woning worden aangebracht om in een later stadium alsnog dit te kunnen aanbrengen. Wordt op deze pragmatisch wijze de bouw aangepakt dan wordt het duivelse dilemma goed oplosbaar.