4 kliko’s of lopen naar centrale afvalbak in uw wijk?

Dit, naast het nog maar 1x per drie weken ophalen van kliko’s, zijn de voorstellen die wethouder Breunis van de Weerd de gemeenteraad komende week voorlegt. De reden voor deze gewijzigde vuilophaal is de wens om het gescheiden afval te verhogen van 52% naar 70%.

De VVD heeft tijdens commissie vergaderingen meerdere malen haar bedenkingen geuit of de uitvoering haalbaar en wenselijk is, en of het reëel is dat bij de laagbouw woningen een extra 18% scheiding van huisafval gerealiseerd kan worden.

Wat vindt u?

-          Kunt u uit uw restafval (groene kliko) nog eens 35% extra scheiden?

-          Wilt u een extra kliko voor plastic?

-          Wilt u ipv extra kliko liever restafval brengen naar centrale ondergrondse afvalbak in uw wijk?

-          Geen probleem als uw kliko’s 1x per drie weken worden geleegd?

Laat uw mening horen.