Geen lijstverbinding

Op 31 januari heeft de ledenvergadering ervoor gekozen om het besluit van mei 2013 om geen lijstverbinding aan te gaan, overkort te handhaven.

Dit betekent dat onze partij op eigen kracht de gemeenteraadsverkiezingen ingaat.

In de voorafgaande discussie zijn alle keuzemogelijkheden besproken, zowel vanuit het perspectief van politieke beeldvorming en geloofwaardigheid naar de kiezer, als het mogelijke voordeel van een restzetel.