Verhuizing Turkse moskee naar Uitvindersbuurt

Hoe goed de gemeente ook haar best doet iedereen zoveel mogelijk te betrekken bij bestemmingsplannen, iedereen helemaal meekrijgen blijft lastig. Dat bleek afgelopen donderdag tijdens de Politieke Dag Ede bij de oordeelsvormende vergadering over de bouw van de Turkse moskee aan de Blokkenweg.

Hoewel de nieuwe moskee slechts een paar honderd meter opschuift, komt deze nu wel dichter bij en tussen de woonhuizen aan de Zanderijweg. De, terechte of onterechte, zorgen bij de omwonenden over omvang en hoogte van het gebouw, geluidsoverlast, parkeerproblemen en mogelijke waarde vermindering van de huizen kan de VVD zich daarom voorstellen.

De VVD waardeert dan ook bijzonder de toezegging van het bestuur van de Turkse moskee dat men afziet van geluidsinstallatie voor oproep tot gebed, waarmee een belangrijke zorg mbt geluidsoverlast wordt weggenomen. Daarnaast geeft het bestuur duidelijk te kennen dat ze graag in samenspraak met omwonenden tot een goede inpassing van de moskee in de wijk wil komen.

Wij hebben er vertrouwen in dat zo ook een overeenstemming tussen de wijk en het moskee bestuur kan worden gevonden voor de grootte van het gebouw en de hoogte van de minaret.

En wat betreft geluidsoverlast van komende en vertrekkende moskee bezoekers op nachtelijke tijdstippen alsook overlast van parkeren in de woonwijk, dan rekent de VVD op handhaving van het gemeentebestuur indien dit onaanvaardbaar is, net zo als wij dat ook verwachten op andere plaatsen in onze gemeente. En mogelijk kan een praktische (achter)ingang in de bouw worden voorzien om overlast op nachtelijke uren te beperken.

Het college zal op mijn verzoek ook inzage geven waarom zij van mening is dat er geen waardevermindering van de huizen zal optreden en dus ook geen planschade nodig is.

Na de toezeggingen van het bestuur van de Turkse moskee en wethouder ziet de VVD geen bezwaar om in te stemmen met het bestemmingsplan voor de bouw van een nieuwe moskee.

Martin Kersten, Fractievolger VVD Ede