Huurprijs winkels Ede centrum te hoog?

Het aantal bezoekers in Ede Centrum bepaalt mede de huurprijs van winkelpanden", kopte Leon Meijer, raadslid van de ChristenUnie, in Ede Stad van 15 januari jl. Hij bepleit een koopstromenonderzoek. Dit is altijd nuttig, want meten is immers weten. Of je hiermee alleen de huren naar beneden kunt krijgen valt te betwijfelen. Economische huurwaardes van winkels worden in belangrijke mate bepaald door marktprijzen. Retailers kunnen op basis van hun omzet zich doorgaans een huur veroorloven tussen de 8 en 12% van hun jaaromzet, afhankelijk van hun brutowinst. De omzet in de retail staat onder druk. Sinds 2008 is de omzet in de winkels meer dan 10% gedaald. Hierdoor wordt de huurdruk te hoog en moeten steeds meer retailers hun deuren sluiten. Niet alleen de economische crisis speelt retailers parten, ook het winkellandschap is aan het veranderen. Stenen winkels zullen voor een deel verdwijnen door de opkomst van winkelen via internet. De VVD is ervan overtuigd dat het winkelgebied in Ede Centrum de komende jaren zal krimpen. Herontwikkeling (en herpositionering) van het centrum lijkt onvermijdelijk. Als VVD zijn wij voor vrije marktwerking, maar ook voor gezamenlijke verantwoording. De gemeente is verantwoordelijk voor goede randvoorwaarden in het centrum (uitstraling, bereikbaarheid, parkeerbeleid, etc.), vastgoedeigenaren zullen hun huren marktconform moeten aanpassen en retailers dienen zorg te dragen voor een juiste mix van winkels. Ook horeca speelt hier een grote rol in alsmede evenementen om de trekkracht naar het centrum te vergroten. Het sleutelwoord is dus samenwerking en niet alleen een vingerwijzing naar de gemeente. Alleen dan houden we het centrum aantrekkelijk en kunnen retailers een goede boterham verdienen.

Stef van der Klok, raadslid Ede