Pilot realtime parkeren / betalen per minuut

Afgelopen donderdag heeft de raad ingestemd met een pilot realtime parkeren in 2014. Daardoor wordt het eindelijk mogelijk dat je alleen betaalt voor de werkelijke parkeerduur. Een lang gekoesterde VVD-wens.


In 2014 zal een pilot worden uitgevoerd met het parkeren per minuut, het zogenaamde realtime parkeren. Dat zal starten op het Bunschoterplein in Ede. De VVD heeft er lang voor gepleit om alleen te betalen voor de parkeertijd die is gebruikt. Dat is het meest eerlijke systeem. Medio 2013 zijn de tarieven al aangepast in de richting van kleinere tijdseenheden, maar dat vond de VVD nog onvoldoende. We zijn dan ook blij dat het er in 2014 van gaat komen. Het wordt nu echt een minuut-tarief van 0,03 cent als electronisch wordt betaald. Voor betalen met contant geld wordt het tarief 0,10 cent per 3 minuten. Dat heeft te maken met de technische mogelijkheden van de parkeerautomaten.

Eind 2010 hebben we ook een pilot uitgevoerd, weliswaar nog niet helemaal per minuut, maar al wel met kleine tijdseenheden. Toen heeft het college echter al na heel korte tijd de pilot beeindigd zonder dat er een degelijke evaluatie kon worden uitgevoerd. Daar hebben we ons behoorlijk tegen verzet, echter zonder voldoende steun in de raad. Ook nu stelde het college voor aan de raad om hen te machtigen de pilot tussentijds te beeindigen. Dan lopen we dus weer het risico van een vroegtijdige beeindiging. Om die reden heeft de VVD een amendement ingediend om de bevoegdheid van een tussentijdse beeindiging door het college te schrappen. Dit amendement is raadsbreed ondersteund zodat we nu als raad zelf beslissingsvoegd blijven en we dus voldoende informatie kunnen verzamelen om straks te besluiten om het realitime parkeren op alle parkeerplaatsen en parkeergarages in te voeren.