Ede: de Poorwachter

Recent presenteerde het college de plannen voor de realisatie van de Parklaan. In deze plannen is veel aandacht voor duurzaamheid en milieu. Interessant hoe alle wegen voor snel en langzaam verkeer in het knooppunt Poortwachter met elkaar, al of niet kruisingsvrij, worden verbonden. Mensen komend vanuit de richting Amsterdam (via de A30), Utrecht, Rotterdam en Den Haag (via de A12) en vanuit Arnhem, Apeldoorn en Duitsland (via A50 en A12) kunnen hier elkaar prima treffen.

 

De Poortwachter[1] kan in de marketing en pr uitingen worden neergezet als soliditeit, daadkracht, betrouwbaarheid en de ‘poort’ naar Ede Foodstad[2], World Food Center en WFC campus. 

 

Automobilisten komend vanuit verschillende windstreken moeten hier kunnen overstappen in een andere auto, een milieu vriendelijke bus[3] of met de fiets hun reis kunnen voorzetten. Deze mogelijkheden leveren aan bijdrage aan duurzaam Ede. 

 

Steeds vaker worden meetings georganiseerd in de directe nabijheid van knooppunt van wegen en Openbaar Vervoer (OV). Ook hebben veel mensen gedurende de dag of avond behoefte aan een werkplek voor een aantal uren. De automobilist met E-car kan er gedurende een korte stop zijn accu met een snellader opladen. De Poortwachter als knooppunt heeft de potentie om hier allemaal invulling aan te geven.

 

In de directe nabijheid van de Poortwachter is CineMec gevestigd en wordt een hotel gebouwd. De garage van de CineMec biedt ruimte om veilig te parkeren en in CineMec zijn mogelijkheden om te kunnen vergaderen. Waarschijnlijk gaat het nieuwe hotel ook deze faciliteiten aanbieden.

 

Ruimte om te bouwen in en om de Poortwachter is er meer dan voldoende. Een slimme ontsluiting van CineMec en het nieuwe hotel maakt de aantrekkelijkheid van deze locaties veel groter.

 

In het gebied van de Poortwachter staan geen bomen en leent zich bij uitstek voor het plaatsen van zonnepanelen. Voor het college kan het een uitdaging zijn om de fietspaden en de parkeerterreinen in en om de Poortwachter te overkappen met zonnepanelen. Een architectonisch verantwoorde overkapping van de fietspaden met zonnepanelen zal een extra accent leggen op Ede duurzaam. Bovendien wordt het voor de fietser veel aantrekkelijker om over dit knooppunt te rijden.

 

Een multifunctioneel P&R in of in de hele directe nabijheid van het knooppunt de Poortwachter schept nieuwe arbeidsplaatsen. Voor de automobilist kan de Poortwachter de poort worden voor Ede Foodstad, World Food Center, WFC campus en WUR.

 

Vragen:

1.     Is het college het eens met de zienswijze van de VVD dat na realisatie van de Parklaan (Foodlaan) de Poortwachter voor de automobilist de poort is naar Ede Foodstad, World Food Center, WFC campus en WUR?

2.     Deelt het college de VVD mening dat het knooppunt van de Poortwachter bij uitstek de locatie kan zijn om een grootschalige P&R voorziening te realiseren?

3.     Ziet het college mogelijkheden om vergader en flexibele werkplekken aan te bieden op deze locatie? Eventueel samen met de bedrijven in de directe nabijheid van de Poortwachter zodat dit de passerende automobilist uitnodigt om hier gebruik van te maken?

4.     Kan de Poortwachter P&R voorziening ontsloten worden door het OV?

5.     Is het een idee om samen met de Accell groep fietsen te gaan verhuren bij de Poortwachter P&R voorziening?

6.     In hoeverre kunnen de WePods gaan rijden tussen de de WUR campus en de Poortwachter P&R?

7.     Wil het college een prijsvraag uitschrijven voor het op een architectonisch verantwoorde wijze overkappen van de fietspaden met zonnepanelen?

 

http://ede.vvd.nl/actueel_3814/77528/

 

Beantwoording door het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 september 2015

 

Ad 1

De Poortwachter is inderdaad vanaf de A12 een belangrijk punt voor de toegang tot Ede en Wageningen. De Parklaan zal de verbinding van dit knooppunt met het centrum van Ede, inclusief WFC en Veluwse Poort, sterk verbeteren. De Poortwachter is dan ook een centraal punt in de plannen voor de kennisas Ede-Wageningen. Bij de landschappelijk inrichting wordt hier nadrukkelijk rekening mee gehouden.

 

Ad 2

Het college is niet van mening dat de Poortwachter een goede locatie is voor een grootschalige P+R voorziening. Parkeergelegenheid is binnen Ede en Wageningen vooralsnog ruim voldoende aanwezig tegen geringe kosten. Daar weegt naar verwachting een tijdvragende overstap naar het openbaar vervoer niet tegenop. Daarnaast is in de plannen voor het nieuwe intercitystation Ede-Wageningen voorzien in een hoogwaardige P+R voorziening, waar de reiziger