Bestuurlijk onvermogen

Raadslid Evert van Milligen spreekt namens de VVD Ede fractie van een slecht bestuur bij Permar

© VVD Ede fractie

VVD Ede fractie bijdrage Evert van Milligen

Voorzitter,

Je zult maar werknemer van Permar zijn en dan steeds moeten ervaren en via de krant lezen wat er allemaal mis gaat met jouw bedrijf.Plotselinge grote verliezen, fusie die niet doorgaat, reorganisatie die mislukt is, directeur die vertrekt, cultuuromslag die nog moet plaatsvinden. Kortom, je werkt bij een zeer slecht bestuurd bedrijf!Dat besturen is door bureau Berenschot onderzocht en op 14 oktober 2015, volgende week, ontvangen wij als raad het onderzoeksrapport.


De VVD vindt het onbegrijpelijk dat het college de begroting voor 2016 van Permar, met een geraamd verlies van € 2,3 miljoen nu aan de raad aanbiedt en dat niet doet na publicatie van het onderzoeksrapport. Dit betekent weer slechte publiciteit voor Permar.

Nu kunnen we ons ten aanzien van de begroting 2016 alleen maar baseren op onze ervaringen met het Permar bestuur. Met een belangrijke rol van de voorzitter, onze wethouder, mevrouw Ligtelijn.

Die ervaringen zijn ronduit slecht:

1. Voorjaar 2015 stond onze wethouder enthousiast in Veenendaal de fusie met IW4 te verdedigen. Twee financieel gelijkwaardige partijen volgens de wethouder. Terwijl de wethouder inmiddels wist dat Permar plotseling 1 miljoen verlies had gedraaid over 2014. Niet echt transparant en vertrouwen wekkend naar een fusiepartner. Over de fusie lees je dus ook niets meer in de begroting voor 2016!

2. Er is voor € 3 miljoen in de reorganisatie van Permar gestopt. De voorzitter van het bestuur, onze wethouder heeft steeds beweerd dat de reorganisatie geslaagd is, dat Permar klaar staat voor de toekomst. De nieuwe huidige directeur heeft direct aangegeven dat de cultuur bij Permar nog helemaal om moet. En daar ging het bij de reorganisatie nu juist om. 

Permar klaar voor de toekomst?

Plotseling ook een resultaatverslechtering voor 2015, van 0 naar 1 miljoen verlies en nu ook € 2,3 miljoen verlies begroot voor 2016.

Permar klaar voor de toekomst?

3. Het bestuur legt met de begroting 2016, met een tekort van € 2,3 miljoen, wel heel gemakkelijk het probleem bij de gemeente neer. Er wordt gesteld dat mogelijk 1 miljoen kan worden gedekt door maatregelen. Waarom worden deze maatregelen dan niet taakstellend ingeboekt. Zodat het tekort wordt teruggebracht naar 1,3 miljoen?

Waarom durft het bestuur niet te kiezen en haar verantwoordelijkheid voor de taakstelling te nemen? Ook is de begroting nog onzeker ten aanzien van de participatiewet. Welk standpunt ten aanzien van Permar neemt welke gemeente in? Kostbare tijd gaat verloren.

Voorzitter, de VVD Ede vindt dat er een aangepaste begroting  moet worden ingediend en dat dit moet gebeuren nadat de onderzoeksrapportage van bureau Berenschot bekend is. Graag reactie van het college.

VVD Ede fractie, Evert van MIlligen