Valse start opvang vluchtelingen

De VVD Ede fractie heeft begrip voor de nieuwe situatie rond de asielzoekers in Ede. Het college werkt er hard aan, doet zijn best. De VVD Ede fractie heeft wel enkele zéér kritische opmerkingen.

© VVD Ede

Voorzitter,

De VVD Ede fractie heeft begrip voor de nieuwe situatie rond de asielzoekers in Ede. Het college werkt er hard aan, doet zijn best. De VVD Ede fractie heeft wel enkele zéér kritische opmerkingen.

Dit college heeft burgerparticipatie als speerpunt van beleid genoemd.
In dit dossier is daar volgens de VVD niets van terecht gekomen. Als het echt belangrijk is staat de Edese burger bij dit college aan de zijlijn. Over wie initiatief nemer is bestaat al verwarring. De burgemeester zei gisteren dat het college in opdracht van de raad handelt, in  het raadsvoorstel staat dat het college heeft uitgesproken dat Ede een bijdrage moet leveren. Aan algemene voorlichting voor de gehele bevolking is door het college nauwelijks aandacht besteed. Nu worden direct betrokkenen laat geïnformeerd en moet binnen een paar dagen alles worden geregeld.

Een AZC met ruim 600 asielzoekers hangt ook nog boven de markt. Volgens de VVD moet het college draagvlak in de gehele gemeente creëren, zodat straks als de locatie bekend is daar meer begrip voor aanwezig is. Wij hebben dit al meermalen gevraagd, dat  hoort toch bij burgerparticipatie? Graag hoort de VVD een reactie van het college.

Mede naar aanleiding van  het raadsvoorstel zijn wij gisteren avond na de voorlichtingsbijeenkomst gaan kijken bij de gebouwen 85 en 86. Voor de VVD Ede fractie is het onbegrijpelijk dat wordt voorgesteld om, vooruit lopend op de noodzakelijke aanpassingen, eventueel morgen al te starten met de opvang van de eerste groepen vluchtelingen. De meest fundamentele eisen die veiligheid voor de Edese burgers moeten waarborgen  zijn nog volstrekt afwezig. Zeer slechte verlichting, dichte bosschages, geen hekwerk, geen bewegwijzering, nog geen algemeen telefoonnummer dat 24 uur per dag bereikbaar is, zo kan ik doorgaan.


Een VALSE START voor de Inwoners van EDE. Ieder incident is er één teveel. Voordat de eerste vluchtelingen komen moet de fysieke veiligheid geborgd zijn. Graag een reactie van het college.

Voorzitter de veiligheid buiten het centrum, voor zowel de bewoners als de asielzoekers is de verantwoordelijkheid van de gemeente. Tijdens de voorlichtingsbijeenkomst werden hierover diverse vragen gesteld. De reactie van de burgemeester en de politie was dat men ervan uitging dat de reguliere procedures voldoende zouden zijn, opschaling was, indien nodig, snel mogelijk. Volgens de VVD Ede fractie zou het goed zijn zeker in de begin periode tot extra politie inzet  voor de omgeving van het opvangcentrum te besluiten.
Graag horen we de reactie van het college.

Voorzitter onze vragen zijn ingegeven om problemen rond de opvang van asielzoekers binnen de gemeente Ede te voorkomen.
Het uitgangspunt dat Ede meewerkt aan de uitvoering van het landelijk geformuleerde asielbeleid ondersteunen wij natuurlijk.

Evert van Milligen.