Kleinschalige opvang is een must

De afgelopen weken heeft de VVD op meerdere momenten aan het college gevraagd om de inwoners van onze gemeente meer te betrekken bij de komst van het AZC. Vorige week vroeg de VVD hiervoor aandacht bij de behandeling van de begroting, onder meer omdat burgerparticipatie een speerpunt is in de begroting. Wij vroegen om meer openheid richting onze inwoners en om hen beter te betrekken. De burgemeester heeft aangegeven niet van plan te zijn de burgers van tevoren te betrekken. Dit op advies van het COA, dat in het hele land op zoek is naar locaties.

© VVD Ede Fractie

De burgemeester doet het voorkomen alsof COA en burgemeester één zijn. Wat ons betreft staat burgemeester hier onafhankelijk in. Hij is niet alleen gesprekspartners voor het COA. Hij is er ook, of eigenlijk vooral, voor de inwoners van onze gemeente.

Wat de VVD betreft kan het niet zo zijn dat onze inwoners overvallen worden met een bericht over de definitieve vestigingsplaats. “Het lijkt erop dat in de achterkamers een deal wordt gesloten met het COA. Onze inwoners worden straks nog slechts voor de vorm betrokken. In een aantal gemeenten worden de inwoners betrokken bij de keuze voor een opvanglocatie, dit lijkt ons een veel betere werkwijze. Maar wij worden zelfs als gemeenteraad niet vroegtijdig betrokken, al is het maar in een vertrouwelijke informatiebijeenkomst”, aldus Hester Veltman van de VVD fractie Ede.

Inmiddels deden de afgelopen weken geruchten de ronde over mogelijke locaties in onze gemeente. De VVD is van mening dat ook onze gemeente haar verantwoordelijkheid moet nemen als het gaat om de opvang van asielzoekers. Maar de VVD is er voorstander van dat wordt gewerkt met kleinschalige opvang en niet met grote centra met bijvoorbeeld 600 mensen. Kleinschalige opvang vinden wij beter voor de verhouding met een wijk of dorp waar het AZC gesitueerd zal worden. In Gorinchem is het gelukt om kleinschaligere opvang te realiseren. VVD: “We hebben vernomen dat het Rijk zich steeds meer bereid toont kleinschalige opvang te overwegen. Wij willen van het college graag weten hoe zij aankijkt tegen kleinschalige opvang en hoe zij hierover in gesprek zijn met het COA. En welke voorstellen doet het college voor kleinschaligere opvang dan de 600 die we eerder hebben gehoord vanuit het COA?”.