Vragen aan Burgemeester C. van der Knaap

© Alexander Vos de Wael

Geachte heer van der Knaap,

Het nieuws van hedennacht over de verschillende aanslagen in Parijs is schokkend. Komende dagen zullen ons via de media nog diep trieste beelden bereiken.Het actuele dreigingsniveau in Nederland is momenteel op één na de hoogste, namelijk substantieel. Dit houdt in dat de kans op aanslagen reëel  is. We hebben begrepen dat de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de landelijke korpsleiding van de politie hebben besloten om asielzoekerscentra extra in de gaten te houden. Of zoals onze premier Rutte het verwoordde: plekken waar meerdere mensen samenkomen en die als kwetsbaar beschouwd kunnen worden.

Het COA huisvest 370 vluchtelingen in de gebouwen 85 en 86 op het kazerneterrein. Zoals u weet maken wij ons al langere tijd zorgen over de toegangscontrole en de beveiliging van deze gebouwen. Wij hebben hier op verschillende momenten vragen over gesteld. U beloofde dat de verlichting rond de gebouwen op orde zou worden gebracht, dat gewerkt zou worden met een toegang waar de bewaking direct zicht op heeft en registratie zou plaatsvinden van degenen die het terrein verlaten of naar binnen willen. Deze zaken zijn nog niet op orde. Telkens antwoordt u ons dat de voorzieningen niet op stel en sprong geleverd kunnen worden. Iedere keer weer hebben wij daarover onze twijfels laten blijken. Maar zeker nu, gezien de actualiteit en gevraagde alertheid, is snelheid geboden.


Vragen:

1. Wanneer komt u concreet uw toezeggingen na m.b.t. de beveiliging van de gebouwen, de veiligheidsbeleving rond de gebouwen en de toegangscontrole? Wij stellen een heel concreet antwoord op prijs.

2. Wat is het precies dat nog niet geleverd kan worden en waarom is de toegangscontrole nog niet operationeel?

3. En als dat zo is, hoe past u hier op alternatieve wijze, tijdelijk, een mouw aan?

4. Wanneer is het wél geregeld?