Mensen mede de regie laten bepalen

Otterlo was vorige week in het landelijke nieuws. De opvang van 600 vluchtelingen overdonderde de Otterloërs. Hun inbreng tijdens de bewonersavond was helder 100=OK 600 NEE. Als fractie willen wij de uitspraak van de burgemeester extra onder de aandacht brengen van het college.

‘Mensen mede de regie laten bepalen’ aldus burgemeester Cees van der Knaap in een interview bij Omroep Gelderland. Na woensdagavond  kon de burgemeester ook niet anders.

Sinds het uitlekken  van het college besluit over de vestiging van een AZC in Otterlo is een aantal zaken duidelijk geworden. Het organiserend vermogen van de inwoners van Otterlo is groot. Zij hebben laten zien dat binnen een dag een enquête kan worden gerealiseerd onder ca. 1500 inwoners en een bewonersavond zonder problemen kan verlopen.  De betrokken mensen reageren daadkrachtig, bereidwillig en gedisciplineerd, een enkele uitzondering daar gelaten.

Onze inwoners tonen veel begrip voor de situatie van vluchtelingen. Zij willen niet worden overvallen door een collegebesluit. De inwoners willen meedenken over alternatieven over de inpassing in de Edese samenleving, meedenken over de plaatsen en wijze van opvang en zo nodig ondersteunen bij het organiseren van een zinvolle dagbesteding voor de vluchtelingen. 

Het COA kon tot nu toe bijna dwingend opleggen aan een college wat een gemeente moest doen. Het COA zou ervaring hebben met het communiceren met de inwoners en de direct betrokkenen. Ons college koos ervoor om “het boekje” van het COA klakkeloos te volgen, zonder zich te verdiepen in de mogelijkheden die de gemeenschap in Otterlo hen kon bieden. Het COA doet toezeggingen die zij in de praktijk niet waarmaken en gemeente en COA wijzen vervolgens naar elkaar. 

Voor de VVD is helder dat met welk voorstel het college ook komt boven aan in het proces voorstel moet staan: ‘Mensen mede de regie laten bepalen’. De bewonersavond van Otterlo heeft bewezen dat de inwoners het willen en ook kunnen. De VVD realiseert zich dat het gevoelsmatig extra tijd kost ‘Mensen mede de regie laten bepalen’. Met nadruk op ‘gevoelsmatig’ omdat het college op die woensdag ondervond dat op dit dossier een bewoners inbreng veel meer bepalend is geworden voor ons bestuurlijk handelen dan welke inbreng vanuit de raad dan ook. Dit is pas mEde maken! Ede is sinds afgelopen woensdag niet meer het ‘dorp’ waar bewoners een collegebesluit zonder mokken gaan uitvoeren.

De VVD spreekt de wens uit dat u in uw vergadering van dinsdag 24 november denkt vanuit de inwoners en hun gerechtvaardigde belangen en niet vanuit het bedrijfseconomisch belang van het COA. Wij hebben begrepen dat de inwoners van Otterlo nog niet helder is welke stappen u verder zal nemen en hoe u samen tot een oplossing gaat komen. De VVD is van mening dat deze helderheid er – in ieder geval op hoofdlijnen - al had moeten zijn, dat het gesprek al gepland had moeten zijn. Juist omdat de inwoners woensdag hebben laten zien hoe zij zich kunnen inzetten.

De VVD hoort graag wat de vervolg stappen in het proces zijn en wenst u wijsheid in deze.  

Zet cookies aan om de video te tonen.