Ede op weg naar nieuwe structuur VVD

28 november was hat najaarscongres waarin de toekomstige structuur van de partij is vastgesteld. Ede heeft daarbij voor twee amendementen akkoord gekregen. De weg is vrij en Ede is op weg.

Geachte VVD-lid,

Zoals u wellicht al heeft gelezen in de per mail verzonden Thorbeckeweb zijn wij als vertegenwoordigers van onze afdeling gisteren onderdeel geweest van een historisch najaarscongres. De nieuwe statuten en het nieuwe huishoudelijk reglement zijn aangenomen waarmee de partij een nieuwe koers in kan slaan als verzamelplaats voor alle liberaal denkenden in Nederland.

Een onderdeel hiervan is de structuurverandering waarmee de kamercentrales worden omgevormd tot regio’s en afdelingen tot lokale netwerken. De samenwerking tussen de kamercentrales Gelderland en Overijssel zal worden geformaliseerd en naar verwachting aan het eind van het eerste kwartaal 2016 worden afgerond waarmee een nieuwe regio Oost zal ontstaan.

Het amendement waarmee regio’s zelf hun voorzitter kunnen benoemen dat wij als afdeling Ede samen met Arnhem, Apeldoorn en Nijmegen hebben ingediend, is daarbij gisteren aangenomen.

Voor onze afdeling betekent het dat wij actief contact zullen zoeken met de omringende afdelingen om te onderzoeken welke samenwerkingsmogelijkheden aanwezig zijn. Hiertoe hebben wij reeds een eerste verkennende bijeenkomst gehad met de andere Foodvalley afdelingen dat wij op 10 december zullen voortzetten.

Zoals u weet is het onze ambitie om te komen tot een lokaal netwerk Foodvalley. Hiertoe was het wel belangrijk dat ons amendement om lokale netwerken ook met afdelingen uit verschillende regio’s te mogen samenstellen, werd aangenomen. Ik kan u vertellen dat dit amendement ook is aangenomen! Een mooi succes voor onze afdeling en de toekomst van onze regio!

Uiteraard zullen wij trachten om zo snel mogelijk het lokale netwerk op te richten, maar begrijpen ook dat er nog goede onderlinge afspraken moeten worden gemaakt. Dit zal daarna ter besluitvorming aan de leden van de diverse afdelingen worden voorgelegd alvorens het netwerk formeel te formeren.

Tot slot hebben wij namens u nog een motie ingediend om formele procesbegeleiding in te richten om de structuur- en cultuurverandering in goede banen te leiden. Deze motie werd van harte ondersteund door het Hoofdbestuur en zal worden uitgevoerd. Na deze toezegging hebben wij de motie ingetrokken.

In de komende periode zullen wij u op de hoogte houden van verdere ontwikkelen en blijven wij (vooralsnog) gewoon als afdeling functioneren.

Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor eventuele vragen en/of opmerkingen.

Met vriendelijke groet,

Bart Omlo

Voorzitter afdeling Ede