Huisvesting vluchtelingen - nieuw voorstel college

Het kan dus wél om in alle openheid met de inwoners en raad van Ede te komen tot opvanglocaties voor vluchtelingen. Het college presenteerde op 1 december daartoe een voorstel. Volgende week donderdag vindt daarover een eerste gedachtewisseling met de raad plaats. Begin januari volgt een besluit.

Het college heeft geleerd van de Otterloërs en gaat nu 180 graden om. Het college zal niet meer achter gesloten deuren in het Raadhuis beslissen. Er komt ruimte voor inbreng van de inwoners, communicatie en het proces wordt transparant. Een plan bestaande uit 13 stappen geeft inzicht in hoe het college de inwoners en de raad betrekt bij de zoektocht naar mogelijke locaties. 

Bij de huisvesting van vluchtelingen gaat het in het voorstel niet alleen om de zorg voor vluchtelingen maar ook om een goede balans met de leefbaarheid van de woonomgeving. Aantal opvangplekken per individuele locatie, sociale veiligheid voor vluchtelingen en omwonenden, de spankracht van de wijk en het dorp, gevolgen voor de omwonenden en de ondernemers en de kansen voor integratie zullen bij de afweging worden meegenomen. Al deze overwegingen zullen openbaar zijn. 

De VVD betreurt dat door de oorspronkelijke aanpak van het college het vertrouwen van de inwoners in de politiek een forse deuk heeft opgelopen. Maar de VVD Ede is positief over de insteek die het college nu heeft gekozen. De inwoners krijgen een stem en de raad wordt actief betrokken. Daar is de VVD blij mee.