Hoogspanningslijnen nu echt onder de grond?

Op 19 april heeft de VVD Ede raadsvragen gesteld over de voortgang ten aanzien van het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen. Het antwoord van het College zorgde voor een positieve stemming zowel bij de fractie als diverse inwoners.

© Ede Stad

Bij de beantwoording van de raadsvragen van de VVD werd aangegeven dat, indien de gemeenteraad in het najaar zou besluiten over het investeren van zo’n 1,2 miljoen Euro, de hoogspanningslijnen binnen 2-3 jaar onder de grond zouden kunnen liggen. Een mooi bericht!

In de afgelopen jaren heeft de VVD reeds meerdere malen aandacht gevraagd voor het onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen, niet zozeer om de horizon te verfraaien, maar met name om de veiligheid voor de inwoners (straling/risico van kabelbreuk) te verhogen en de overlast (geluid/vogelpoep) te verminderen.

De reden van het maar steeds niet onder de grond brengen van de hoogspanningslijnen heeft voornamelijk met geld te maken. Provincies willen niet meebetalen en ook vanuit het Rijk zou er niet betaald worden. De totale kosten van 5 miljoen zou dan volledig op rekening van de (inwoners en ondernemers van de) gemeente Ede terecht komen en dat wilde men niet aan.

Vanaf begin 2019 komt echter een groot deel van de kosten ten laste van de netbeheerder (80%), waardoor er nog ‘slechts’ 1,2 miljoen door de gemeente betaald moet worden. Nog steeds een hoop geld, maar dat zou wel vrijgemaakt moeten kunnen worden.

Wij gaan er vanuit een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad het voorstel zal ondersteunen, waardoor er eindelijk kan worden gestart met het onder de grond brengen. Tot het definitieve besluit is genomen zullen wij blijven kijken of de provincie Gelderland wil meebetalen en in gesprek blijven met alle partijen om het geld beschikbaar te maken.

Berichten in de pers naar aanleiding van de beantwoording van de raadsvragen: